Top 10 werkgevers: Wat zoeken ze voor financieel talent?

Uit het onderzoek 'Best Employers to Work For in Finance' is een Top 100 meest favoriete bedrijven voor financials naar voren gekomen. We vroegen de Top 10 hoe de finance functie georganiseerd is binnen hun organisatie, hoe ze hun eigen populariteit verklaren en wat ze zoeken aan financieel talent.

Klik hier voor de volledige Top 100.

1. Rabobank

De financiële functie bij Rabobank
Kijkend naar de Rabobank als geheel (lokale banken, Rabobank Nederland, Rabobank International, dochters en deelnemingen) heeft elk groepsonderdeel medewerkers die zich bezighouden met accounting en control. Hierbij maken zij voornamelijk gebruik van centrale applicaties vanuit Rabobank Nederland. Op Groepsniveau verzamelt en analyseert onder andere Control Rabobank Groep de data en legt ze deze vast. Periodiek volgt terugkoppeling en/of verslaglegging aan onder andere de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en aan interne afdelingen en groepsonderdelen. Tevens krijgen toezichthouders als DNB, AFM diverse rapportages uit hoofde van wet- en regelgeving. Waar mogelijk worden activiteiten gecentraliseerd, maar de verantwoordelijkheden liggen waar ze horen bij de betreffende groepsonderdelen. 

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Jan Bos (hoofd Control, Rabobank Groep): ‘De respondenten noemen imago en financiële stabiliteit als redenen om bij de Rabobank te werken. Minder van belang zijn onze visie, strategie en doorgroeimogelijkheden. Terwijl dit voor ons eveneens belangrijke aspecten zijn’. De Rabobank in Nederland is een coöperatieve bank die het klantbelang centraal stelt. Uit een recent intern indentiteitsbelevingsonderzoek blijkt dat ca 90 procent van de medewerkers onder andere de soliditeit, betrouwbaarheid, integriteit, het marktleiderschap en de coöperatieve vorm waarderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan permanente educatie, zelfontwikkeling, doorgroeimogelijkheden. De medewerker is hier zelf verantwoordelijk voor en bespreekt met zijn/haar manager het huidige en toekomstige functioneren. Het zgn Unplugged werken dat enkele jaren geleden bij Rabobank is geïntroduceerd past hier goed bij met kernwoorden als samenwerken, minder regels, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, eigen verantwoordelijkheid, activiteitengerelateerd en ondernemerschap. Kernwoorden die aanspreken zoals blijkt uit de medewerkertevredenheidsonderzoeken.

Wat zoekt Rabobank?
Jan Bos: ‘Ik kan moeilijk voor de hele Rabobank Groep spreken. Wel heb ik een beeld van welke medewerkers we bij CRG zoeken. Dit sluit m.i. aan bij de competenties die groepsbreed gewenst zijn’. Als coöperatieve bank zoekt Rabobank medewerkers die onder andere het klantbelang centraal stellen, willen samenwerken en die integer, professioneel, resultaatgericht en pro actief zijn. Ondernemerschap staat hierbij ook hoog in het vaandel.

Bos: ‘De functie van controller ontwikkelt zich steeds meer naar business partner. Communicatieve vaardigheden en kennis van de in- en externe omgeving zijn van belang. Weet wat er speelt. Dit naast natuurlijk uitstekende kennis van accounting en/of control. Ik waardeer het als mensen met goede ideeën komen, een visie hebben, verbindingen kunnen leggen, verder kijken dan enkel hun eigen werkzaamheden en afdeling.’

Financial professionals moeten bereid zijn in zichzelf te investeren, na een aantal jaren door te groeien/stromen naar een andere functie. Als het gaat over specifieke functies variëren deze van medewerker (financial, management) accounting tot (financial, business, proces) controller. Volgens HR zoekt Rabobank Nederland jaarlijks bij audit, control en risk ca 60 finance professionals. Daarnaast zoekt Rabobank Connect ca 140 bancaire professionals met over het algemeen een finance achtergrond. Zij worden op tijdelijke basis bij de groepsonderdelen geplaatst. Rabobank International heeft ca 50 vacatures op het gebied van control en risk. De lokale Rabobanken hebben naar schatting ca 100 vacatures op controlgebied per jaar.

2. Air France KLM

De financiële functie bij Air France KLM
KLM biedt een grote verscheidenheid aan financiële functies, variërend van business control, accounting, informatie management, treasury tot corporate finance. Dit betreft zowel functies in binnen- als buitenland en zowel bij KLM als bij dochters als Transavia en Martinair. De controllers organisatie volgt de lijnorganisatie en wordt functioneel aangestuurd vanuit Corporate Control. De rol die de controller vervult is enerzijds de ‘Manager’s key supporter’ en anderzijds de ‘compliance functionaris’. Naast het netwerk van controllers zijn er centraal georganiseerde diensten zoals Planning & Reporting, Finance en Taxes. De accounting activiteiten zijn in Shared Service Centers georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Corporate Controller of de Divisie Controller. Algemene accounting richtlijnen worden vanuit Corporate Control gegeven. Air France KLM heeft ongeveer 700 finance professionals in dienst.

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Over het algemeen geldt dat werken in de luchtvaart populair is. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo blijkt ook uit dit onderzoek dat dit van toepassing is voor financieel professionals. Daarnaast krijgt de financieel manager bij KLM alle ruimte om een serieuze rol te spelen in de management teams. Of het nu in een commerciële organisatie is of in de meer technische of operationele afdelingen. Dit heeft ook deels te maken met de lage marges in de luchtvaart. Verder maken de complexiteit van de financiële netwerken en constructies het werken bij een luchtvaartmaatschappij uitdagend en divers en dus gewild.

Wat zoekt Air France KLM?
Voor het Development Program is KLM op zoek naar starters op de arbeidsmarkt die als financieel specialist aan de slag willen. Gedurende dit tweejarige programma gaat de deelnemer direct aan de slag als financieel specialist of aankomend controller. Hierbij krijgen ze alle middelen aangereikt om kennis en talent verder te ontwikkelen op basis van individuele interesses. Met als doel door te groeien naar een functie als financieel specialist of controller.

3. ING

De financiële functie bij ING
De tak Risk & Finance beslaat bij ING verschillende gebieden: Finance, Risk, Compliance en Audit. De professionals bij Credit Risk Management en Market Risk Management houden greep op diverse soorten risico’s bij bankieren en vermogensbeheer. Corporate Audit Services zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de manier waarop de ING interne controles regelt en draagt bij aan verbetering van bedrijfsbestuur en risicobeheersing. Compliance zorgt voor juiste toepassing van wet- en regelgeving en Finance collega’s zetten hun kennis en vaardigheden in bij zowel het voorspellen van toekomstige cijfers als het analyseren van het verleden. Ook worden rapportages verzorgd voor de toezichthouders. De organisatie heeft ruim 2000 financiële professionals in dienst.

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Gusta Timmermans (Manager Recruitment): ‘De afgelopen jaren heeft ING een zware storm doorstaan. Toch zijn we ook in die jaren zeer gewild gebleven als werkgever. ING onderscheid zich met intensieve opleidingen en constante groeimogelijkheden zodat medewerkers hun kwaliteiten volledig kunnen benutten. De juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek: daar gaat het om. En daarbij kijken we verder dan vandaag. ‘Werken is leren is werken’ is onze visie. Zo dagen we medewerkers uit om op verschillende manieren te blijven werken aan professionele en persoonlijke groei. Daarnaast biedt ING natuurlijk prima arbeidsvoorwaarden waaronder flexibele werktijden.’

Wat zoekt ING?
ING zoekt tussen de 40 en de 60 finance professionals per jaar voor financiële vacatures. Daarnaast is ING voor het ING International Talent Programme geregeld op zoek naar Finance trainees. ‘Professionals van ING Finance fungeren als strategische business partners voor het managementteam’, aldus Timmermans. ‘We hoeven niet uit te leggen hoe belangrijk het is om de juiste financiële informatie op het juiste moment aan te leveren. Vertrouwelijkheid is daarbij cruciaal, omdat dit werk altijd draait om gevoelige gegevens. Voor al onze functies geldt dat ING mensen zoekt die no-nonsense, ambitieus en klantgericht zijn. ING heeft regelmatig vacatures voor zowel Finance, Audit, Compliance als Risk. De wervingsvraag in deze werkgebieden is stabiel of neemt licht toe, bijvoorbeeld op het gebied van Compliance en Risk.’

4. ABN AMRO

De financiële functie bij ABN AMRO
Bij ABN AMRO is er een breed palet aan functies binnen finance, met zowel een centraal als een decentraal karakter. Elk bedrijfsonderdeel heeft een CFO, die rapporteert aan de CFO van de bank. Vanuit hun functie hebben zij een autonome rol waarbij zij de business challengen. Aangezien zij ook onderdeel uitmaken van het Management Team van het bedrijfsonderdeel, zijn zij medeverantwoordelijk voor de resultaten. Daarnaast is er een financieel cluster op centraal niveau, bestaande uit de volgende onderdelen:
•    Asset Liabillity Management en Treasury (balansbeheer, capital management, liquiditeitsbeheer en funding van de bank)
•    Accounting & Consolidation (administratie, consolidatie, alle externe rapportages, accounting policies)
•    Tax (advisering en reporting)
•    Controlling (board reporting en corporate performance management, management informatie voor de RvB en de RvC)
In Nederland zijn er binnen ABN AMRO ongeveer 500 finance professionals in dienst.

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Jan van Rutte, CFO en lid Raad van Bestuur: ‘Waar maak je mee als finance professional dat je te maken hebt met de hectiek in de financiële wereld én dat je bouwt aan een nieuwe bank!’

‘De afgelopen jaren is er een hoop gebeurd in de bankenwereld en liggen er veel uitdagingen voor de toekomst’, aldus Corporate Communications. ‘Daar lopen we zeker niet voor weg, sterker nog: we zoeken ze op omdat we ons willen blijven ontwikkelen. We werken aan een bank van deze tijd, waar het klantbelang centraal staat. We zetten ons in om hen sterker te maken, verder te komen en meer te bereiken. Via onze professionaliteit en deskundigheid proberen we de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Dit realiseren we door continu te investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Als finance professional heb je bij ABN AMRO impact op het resultaat van een bedrijfsonderdeel. Je bent ècht accountable en krijgt verantwoordelijkheid. Daarbij geef jij je loopbaan zelf vorm.’

Wat zoekt ABN AMRO?
Jan van Rutte: ‘Zonder de juiste social skills redt een finance professional het niet.’
‘Wij zoeken finance professionals die in staat zijn de verbinding te leggen tussen finance en de business’, aldus Corporate Communications. ‘Professionals die als echte gesprekpartner zich kunnen verplaatsen in de wereld van hun klant en hun vraagstukken willen begrijpen. Mét de klant aan tafel zitten, niet er tegenover. Verder is het belangrijk dat onze finance professionals hun klant objectief adviseren waarbij ze de risico’s blijven overzien. En, minstens zo belangrijk, de experts die wij zoeken begrijpen de rol van finance in de nieuwe realiteit in de bancaire sector. Juist financials spelen een belangrijke rol en zijn medeverantwoordelijk voor de continuïteit en duurzaamheid van de financiële sector. Op jaarbasis worden binnen finance 25 tot 40 vacatures ingevuld.’ 

5. Semi-Overheid

De Semi-Overheid is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'. Kenmerken van semioverheid zijn dat sprake is van 1) wettelijke taken en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang en 2) een (flinke) publieke financiering (*bron: Wikipedia). Semioverheidsorganisaties bevinden zich onder andere in de sectoren energie, openbaar vervoer, onderwijs en gezondheidzorg. Enkele bedrijven binnen de Semi-Overheid zijn Connexxion, Nederlandse Spoorwegen, Bank Nederlandse Gemeenten, ABP en Het Juridisch Loket.

Redenen voor finance professionals om de Semi-Overheid te kiezen als favoriete werkgever is de maatschappelijke betrokkenheid. Ook een goede balans tussen werk en vrije tijd is een belangrijke motivatie. Andere belangrijke motivaties zijn affiniteit met producten/diensten/missie en strategie, de geboden functies bij de Semi-Overheid en de goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

6. Royal Dutch Shell

De financiële functie bij Royal Dutch Shell
De financiële functie bij Royal Dutch Shell volgt qua opzet de business organisatie die uit drie kernsectoren bestaat:
– Upstream, opgedeeld in Noord en Zuid-Amerika (Upstream Americas) en activiteiten buiten Amerika (Upstream International)
– Downstream inclusief trading activiteiten
– Projects & Technology, het deel van de organisatie dat zich richt op projectuitvoering en technologie ontwikkeling. Dat is de bovenste laag die zich verder vertaalt in business units, zoals bijvoorbeeld in downstream, international aviation, lubricants en retail die elk ondersteund worden door specifieke finance teams. Iedere persoon die in finance werkt heeft uiteindelijk wel een rapportagelijn naar de CFO, Simon Henry.

De CFO heeft een Finance Leadership Team en daarin zitten Executive Vice Presidents voor finance die de  business sectoren en specifieke finance functies zoals tax, treasury, controller maar ook strategie en planning ondersteunen. Er is ook een  apart team dat zich bezighoudt met relaties met de investorcommunity. Shell kent ook een  grote Finance Operations organisatie. Daarin zitten ruim 5000 financiële medewerkers verdeeld over vijf shared service centers gevestigd in Glasgow, Krakau. Chennai, Kuala Lumpur en Manilla.. Bij Shell werken wereldwijd 90.000 mensen waarvan 10.500 in finance. Van deze 10.500 werkt ongeveer de helft in de vijf business service centers.. 

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Martine Naber (Talent Manager): ‘De  mogelijkheid die Shell biedt om waarde toe te voegen aan de organisatie en de impact die je hebt. Daarnaast zijn het de gevarieerde en uitdagende carrièremogelijkheden binnen finance en een sterke aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.’

Martin ten Brink (Group Controller): ‘Het is leuk om hoog te staan in dat soort rankings maar uiteindelijk is de belangrijkste maatstaf de kwaliteit van de mensen die bij ons solliciteren en langskomen om hun interesse kenbaar te maken. We begrijpen dat het een momentopname is en dat kan van jaar to jaar variëren.’

Wat zoekt Royal Dutch Shell?
Binnen finance  stromen er per jaar 65 graduates in en tussen de 100 / 150 experienced werknemers. Dat is exclusief de service centers die een hogere turnover hebben van ongeveer 500 personen per jaar. Martine Naber (Talent Manager): ‘Gemiddeld werken de mensen in finance zo’n 11,2 jaar bij Shell maar dat is een gemiddelde. Er zijn ook medewerkers die al 42 jaar bij Shell werken. De periode die in een bepaalde functie wordt doorgebracht ligt voor senior medewerkers op gemiddeld vier jaar, in de beginfase van de carrière is deze periode iets korter vanwege het opdoen van brede ervaring en ligt op 2,5 tot drie jaar. Het hangt af van de fase in loopbaan.’

‘We zoeken mensen die specifieke  finance competenties ontwikkelen zoals accounting, controlling, planning of omgaan met management informatie. Financials moeten ook input kunnen geven aan commerciële beslissingen. Daarnaast verwachten we ook van onze mensen dat ze zich goed ontwikkelen in hun soft skills, zodat ze business partners kunnen worden, maar ook goede leiders kunnen zijn in de organisatie. Brede ervaring is nodig om competitief te kunnen zijn in seniorbanen’, aldus Naber, die daarnaast ook kijkt naar internationale ervaring, of iemand leiding heeft gegeven en hoe breed zijn ervaring is.

‘We werken steeds meer in joint-ventures en we kijken ook of er ervaring is opgedaan met het samenwerken met externe partijen. Een brede betrokkenheid bij onze stakeholders is steeds belangrijker aan het worden. We leggen de lat qua verwachtingen heel hoog, maar daar staat een gevarieerde en uitdagende carrière en sterke aandacht voor persoonlijke ontwikkeling tegenover.’

7. Gemeente (lokale overheid)

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. Per 1 januari 2012 zijn er 415 gemeenten in Nederland, waarvan drie openbare lichamen die op vergelijkbare wijze worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

De belangrijkste taken van gemeenten zijn stadsontwikkeling, verkeer en vervoer, onderwijs, sociale zaken en belastingheffing. Al geruime tijd hevelt de rijksoverheid bepaalde taken en bevoegdheden over naar de gemeenten. Deze decentralisatie moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Werden voorheen subsidies vanuit een Haags ministerie aan plaatselijke instellingen verstrekt, tegenwoordig hebben gemeenten een zeer belangrijke vinger in de pap als het gaat om toewijzing van het geld.

De belangrijkste redenen voor finance professionals om voor gemeenten te kiezen zijn – net als de Semi-Overheid – maatschappelijke betrokkenheid en een goede balans tussen werk en vrije tijd. Ook persoonlijke bekendheid met de werkgever is een belangrijke reden om voor gemeenten te kiezen als favoriete werkgever.

8. Unilever

'We zijn er erg trots op dat de top 10 uit 5 mooie Nederlandse industriële bedrijven bestaat en dat Unilever daar één van is. Daarom willen we alle financial professionals hartelijk bedanken voor deze nominatie.'

De financiële functie bij Unilever
In Nederland werken er voor Unilever zo’n 3300 mensen, Wereldwijd 171.000. Het financiële werkveld binnen Unilever kun je opsplitsen in een aantal gebieden. We hebben de finance business partners op verschillende niveaus. Van deze finance business partners wordt verwacht dat zij managers en directie (gevraagd en ongevraagd) adviseren op het gebied van dagelijkse en lange termijn vraagstukken. Daarnaast zijn er financials die werkzaam zijn binnen expertise afdelingen zoals o.a.: strategie, inkoop, audit, pensioenen, treasury control & reporting.

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Het is in onze ogen een combinatie van factoren. Unilever heeft een duidelijke visie, het verdubbelen van de omzet en het halveren van de impact die we op het milieu hebben. Dat geeft helderheid over waar je als professionals aan kan bijdragen. Onze producten zijn zichtbaar in het dagelijks leven van iedereen. Daarnaast zijn de bedrijfsresultaten goed en solide (Unilever laat al 13 kwartalen op rij groei zien), iets wat financials over het algemeen in de gaten houden. Aantrekkelijk zijn ook de mogelijkheden om in een internationale werkomgeving te opereren bij een bedrijf met Nederlandse roots. En we bouwen al jaren sterk aan ons werkgeversmerk onder studenten en dat blijft rendement opleveren ook als de financial verder in zijn/haar loopbaan is.

Wat zoekt Unilever?
De ambitie van Unilever, te weten ‘het verdubbelen van onze omzet en het halveren van onze ecologische voetafdruk’, vraagt o.a. om daadkracht en gevoel voor wat impact heeft en wat niet. We zoeken financiële mensen die in staat zijn om hun gesprekspartner daarin te challengen. En professionals die met cijfers de processen kunnen versimpelen en daarmee de business helpen om effectieve besluitvorming te realiseren.

Het aantal finance professionals dat we zoeken bedraagt ongeveer tien per jaar. Dit is wel afhankelijk van het ervaringsniveau. Veel ervaren functies vullen we via doorstroom van eigen talent in, maar af en toe zoeken we ook ervaren professionals van buiten. De toegevoegde waarde van ervaren financials van buiten is dat ze vaak een frisse blik werpen op processen die voor ons al zo gewoon zijn. Je ziet dat je door die frisse blik nog scherper wordt. We nodigen financials die interesse hebben in het maken van een nieuwe stap dan ook graag uit om onze website te bezoeken voor actuele vacatures. Dit kan via www.unilever.nl/carriere.

9. Heineken

De financiële functie bij Heineken
De financiële functie bij Heineken bestaat op drie niveaus, namelijk op Global, Region en werkmaatschappij niveau. De werkmaatschappijen in 71 landen hebben ieder een financieel directeur die deel uitmaakt van het managementteam als business partner en financieel verantwoordelijke, en die de financiële afdeling aanstuurt. De 5 regio's sturen de werkmaatschappijen aan op het gebied van strategie, doelstellingen en performance management. Ook hier is de regionale financieel directeur de business partner voor het regional management team. De interne aansturing op Global niveau qua strategie, doelstellingen en performance management alsmede de ontwikkeling van de functie visie en performance vindt plaats bij Control & Accounting, en de externe contacten worden bij Tax & Financial Markets onderhouden.

Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Heineken heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionalisering en ontwikkeling van de Finance-functie. Door het ‘International Graduate Program’ is Heineken in staat vroeg jong talent aantrekken van de top Universiteiten wereldwijd. ‘People and Capabilities’ staat hoog op de Finance-agenda en er is een sterke focus op talent ontwikkeling. Verder biedt Heineken goede internationale carrière mogelijkheden in meer dan 70 landen.

Wat zoekt Heineken?
Heineken zoekt naar goed opgeleide financiële medewerkers (RC/RA of internationale equivalenten) die zich bewezen hebben in hun carrières bij bijvoorbeeld andere multinationals. Finance-medewerkers moeten gedreven professionals en Business Partners zijn die de attitude hanteren: ‘Think global and act local’. Verder zoekt Heineken naar medewerkers die internationaal georiënteerd zijn. Het aantal financiële posities wereldwijd is aan het veranderen. Heineken blijft investeren in het aantrekken en intern opleiden en trainen van financiële talenten die onze business financieel en strategisch kunnen ondersteunen. Heineken gaat de komende jaren transactionele activiteiten verder samenbrengen. Zo heeft Heineken recent een ‘Global Shared Services Center’ geopend in Polen waarmee vele financiële transacties binnen de Europese werkmaatschappijen worden gecentraliseerd.

10. Ahold

De financiële functie bij Ahold
Naast de holdingfunctie werkt Ahold met twee continentale organisaties, Ahold Europe en Ahold USA. Deze ondersteunen onze lokale merken in de markten waar wij actief zijn, zoals Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en bol.com in Nederland, en Stop&Shop en Giant in de Verenigde Staten. De financiële functies kennen een gespiegelde organisatie op centraal en decentraal niveau, met Accounting & Reporting en Business Planning & Performance als grootste afdelingen op centraal niveau. Daarnaast zijn Treasury, Tax en Insurance centraal georganiseerd. Datzelfde geldt voor de Internal Audit functie, die feitelijk losstaat van de finance functie en rapporteert aan de CEO. Alle andere genoemde functies rapporteren aan de CFO. Ahold Corporate Center en Ahold EU (Hoofdkantoor) hebben samen ongeveer 280 finance professionals in dienst
 
Verklaring van de hoge positie in de Top 10
Ahold is een aantrekkelijke werkgever voor financials (en andere professionals) vanwege de (internationale) loopbaanmogelijkheden, de cultuur en de waarden van ons bedrijf. De mogelijkheden op het gebied van Training & Development, die Ahold aanbiedt, zet dit nog eens extra kracht bij. Daarnaast hebben wij een sterke positie als internationale food retailer met leidende marktposities in Europa en de Verenigde Staten en een heldere en ambitieuze groeistrategie.

Wat zoekt Ahold?
Ahold staat altijd open om in contact te komen met excellente finance professionals tussen de 3 en 5 jaar werkervaring, met bovengemiddelde analytische vaardigheden, drive, impact&influence en een kritische, creatieve geest.

Gerelateerde artikelen