Toine van der Stee wordt directeur Blue Sky Group

fallback
Per 1 augustus 2005 wordt Toine van der Stee algemeen directeur van Blue Sky Group. Van der Stee volgt Han Thoman op die in september van dit jaar met pensioen gaat. Van der Stee heeft brede ervaring met de dienstverlening aan pensioenfondsen, zowel op het gebied van pensioenen als vermogensbeheer. Die zal hij inzetten voor verdere groei en profilering van Blue Sky Group als onafhankelijke serviceorganisatie voor pensioenfondsen.

Toine van der Stee (1956) heeft sinds 2001 een directiefunctie bij Interpolis NV. Op dit moment als directeur Grootzakelijke markt
Interpolis Pensioenen. Daarvoor werkte hij voor het Ministerie van Financiën en Robeco, laatstelijk in de functie van directeur Robeco
Institutional Asset Management BV.

Blue Sky Group is een onafhankelijke pensioenuitvoerder die pensioenfondsen ondersteunt op het gebied van pensioenservice,
vermogensbeheer en bestuursondersteuning, Op dit moment verzorgt Blue Sky Group de pensioenen van circa 51000 verzekerden en bedraagt het belegd vermogen ruim 9 miljard euro. Tot de opdrachtgevers behoren de drie KLM Pensioenfondsen en de pensioenfondsen van KLM Arbo Services, Lucent Technologies en BP Nederland.