Toezichthouder DNB: aantal risicoleningen neemt toe

Steeds meer bedrijven kunnen, vooral als gevolg van de coronacrisis, uitstaande leningen bij banken niet betalen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt na berichtgeving door de NOS dat het totaalbedrag van leningen waarbij sprake is van wanbetaling met 7 miljard euro is gestegen ten opzichte van het begin van de crisis in maart vorig jaar.

Als een klant minstens drie maanden achtereen in gebreke blijft is sprake van een wanbetaling. De verwachting is dat er in de loop van het jaar meer bedrijven en consumenten in de problemen zullen komen. De omvang van leningen die nu nog wel worden terugbetaald maar binnenkort mogelijk niet meer, nam met 20 miljard euro toe. In totaal hebben banken voor 1900 miljard euro aan leningen uitstaan.

DNB waarschuwde al eerder voor de toenemende risico’s op wanbetalingen. Zeker in een situatie waarin maatregelen als uitstel van betalingen, garanties en belastinguitstel het daadwerkelijke risico van leningen kunnen verbloemen.

Uit een stresstest van DNB eind vorig jaar kwam naar voren dat zelfs in een rampscenario de belangrijke systeembanken overeind blijven, zonder al te grote effecten op de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven. In dat scenario is dit jaar geen sprake van enig economisch herstel en loopt de werkloosheid op tot 10 procent.

Gerelateerde artikelen