Tijdig betalen stuwt de economie

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis komt 15 procent van alle bedrijven in de problemen vanwege te late betalingen. Dat blijkt uit onderzoek van creditmanagementdienstverlener Intrum Justitia.

Als de overheid voortaan op tijd betaalt, betekent dat een enorme stimulans voor de economie. Door openstaande bedragen binnen 30 dagen te voldoen, en niet zoals bij de overheid gebruikelijk is na 46 dagen, verbetert de kaspositie van het bedrijfsleven per direct met anderhalf miljard euro.

Wanneer iedereen in Nederland tijdig zijn of haar verplichtingen nakomt, wordt dat zelfs 15 miljard euro, zo heeft Intrum Justitia berekend. Voor een gemiddelde MKB-er kan dit betekenen dat er al snel 90.000 euro meer op de bankrekening staat. Hierdoor verbetert de cashflow, neemt de afhankelijkheid van banken af en komt er meer investeringsruimte.

Het onderzoek wijst verder uit dat 92 procent van de ondernemers wil dat betalen binnen 30 dagen de norm wordt, ook voor henzelf. Het betalen binnen 30 dagen levert in 2009 zo’n 26.000 banen op. Bijna 60 procent van de hoeft bij een 30 dagennorm minder te lenen.

De cijfers wijzen uit dat de werkgelegenheid aanzienlijk zal verbeteren bij snelle betalingen. Toegespitst op de overheid: als zij binnen dertig dagen de rekeningen vereffent, levert dat al direct een kleine 2000 banen extra op.

Uit een eind december 2008 door Intrum Justitia gehouden enquête onder meer dan 1000 ondernemingen komt naar voren dat bedrijven sinds het uitbreken van de kredietcrisis extra veel last hebben van wanbetalers.

Ruim 15 procent kampte de voorbije drie maanden met liquiditeitsproblemen doordat betalingen te lang op zich lieten wachten. Op de vraag of de ondernemers minder hoeven te lenen bij een bank wanneer de klanten binnen dertig dagen hun schuld zouden voldoen, zegt bijna zestig procent ‘ja’.

Nog groter is het aantal dat onvoorwaardelijk instemt met de stelregel dat op tijd betalen de norm zou moeten zijn (92 procent). Opvallend is ook dat één op de drie ondernemers zegt meer te zullen investeren als er tijdig wordt betaald.

Gerelateerde artikelen