Tijden veranderen

Tijden veranderen. In Amerika zal voor het eerst in de geschiedenis een zwarte president het Witte Huis bewonen en de wereldwijde kredietcrisis heeft ertoe geleid dat zelfs de meest verstokte vrijemarktdenkers knarsetandend hebben ingestemd met overheidssteun aan banken en bedrijfsleven.

In Nederland neemt minister van Financiën Wouter Bos in een weekend ABN AMRO over en krijgt hij een flinke vinger in de pap bij andere Nederlandse banken en verzekeraars. Hier en daar klinkt voorzichtig het gevreesde woord ’recessie’. Het is tijd voor veranderingen en ook Chief Financial Officer ontkomt daar niet aan.

Jan Bletz, die Chief Financial Officer maakte tot wat het nu is, heeft besloten na vijf jaar hoofdredacteurschap het stokje aan mij over te dragen. Voor Jan een grote stap en voor mij ook, maar als je verandering nastreeft, dan moet je het meteen goed doen en gewoon in het diepe springen.

Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest in de dagbladjournalistiek, op de financiële redactie van De Krant van Wakker Nederland, stap ik over van een dagelijkse naar een tweemaandelijkse deadline. Ik ga van een gemeenschap van enkele miljoenen naar een community van een paar duizend lezers.

Dit zijn echter wel de decision makers. Het snelle nieuwsjagen maakt plaats voor verdieping en de aandacht zal vanaf nu zijn gericht op de CFO en de wereld waarin hij beweegt. Wat dit betekent voor Chief Financial Officer?

Als het gezegde ‘mannen komen van Mars en vrouwen van Venus’ opgaat zou sprake moeten zijn van een stijlbreuk. Ik geloof daar echter niet zo in. Eerlijk gezegd weet ik weet nog niet precies wat dit betekent voor Chief Financial Officer. Ik heb er wel langdurig en diep over nagedacht en ik heb zo mijn eigen ideeën over hoe het anders of misschien nog beter zou kunnen.

Ik ga gewoon beginnen en zal daarbij mijn eigen ervaring en kennis van de financiële wereld gebruiken om invulling te geven aan het blad. Er zijn echter geen plannen om het nu eens ‘totaal anders’ te gaan doen. Dat is niet nodig. Chief Financial Officer staat als een huis en kan bogen op een goede reputatie.

De eerste uitdaging is dan ook om die reputatie te bewaken en waar mogelijk verder te versterken. Hoe ik dat ga doen? Door ogen en oren goed open te houden en zo veel mogelijk te praten met, maar vooral te luisteren naar CFO’s om erachter te komen wat er in hun wereld speelt.

Het thema van het nieuwe nummer is sustainability. Een onderwerp dat niet ondergesneeuwd mag raken door de kredietcrisis, omdat bedrijven en burgers in de toekomst anders een hoge rekening gepresenteerd krijgen voor de klimaatrisico’s die we liever wilden negeren.

Het is een onderwerp dat nog lang de agenda’s zal beheersen en dat met regelmaat terug zal komen. Ik van mijn kant hoop op een duurzame relatie met Chief Financial Officer en de CFO’s van Nederland.

Gerelateerde artikelen