Tijdelijk naar het buitenland – Hoe zit het met pensioen en sociale zekerheid ?

fallback
Vooral in de opstartfase van een bedrijf in het buitenland komt Nederlands personeel - al dan niet tijdelijk - in de buitenlandse vestiging te werken. Dit heeft consequenties voor pensioen en sociale zekerheid.

Pensioen
Bij een tijdelijke uitzending naar het buitenland wordt de Nederlandse pensioenregeling meestal voortgezet. Doordat de uitgezonden werknemer belastingplichtig wordt in bet buitenland en de buitenlandse fiscus een Nederlandse pensioenregeling niet erkent, kan dit tot fiscale problemen leiden. In Nederland geldt voor de fiscale behandeling van pensioen de ‘omkeerregel’: de pensioenpremie van de werkgever is niet belast, de uitkering wél. In het buitenland geldt dit niet: de bijdrage van de werkgever wordt gezien als loon. Daardoor ontstaat bet risico dat zowel de pensioenpremie (in bet buitenland) als de uitkering (in Nederland) worden belast. Als er dubbeiheffing dreigt, past de Nederlandse fiscus de ‘saldomethode’ toe. De uitkeringen blijven dan onbelast voor zover ze minder bedragen dan de waarde van de pensioenpremies waarover in het buitenland belasting is betaald. Daarvoor moet de onderneming wel bepalen dat een eventuele belastingheffing in het werkland over de pensioenpremie voor rekening van de uitgezonden werknemer komt.

Sociale zekerheid
Nederlanders die in het buitenland werken zijn in beginsel niet meer verplicht verzekerd in Nederland. De werkgever zal echter meestal de verzekering voortzetten gedurende het verblijf van de werknemer in het buitenland. Afhankelijk van de nationale en internationale wetgeving zal de werkgever een regeling treffen waardoor de werknemer verzekerd is van aanspraken die gelijkwaardig zijn aan de sociale zekerheid van Nederland.
Als voor sociale zekerheid een verdrag is gesloten tussen Nederland en het ontvangende land, kan de uitgezonden werknemer verplicht verzekerd blijven in Nederland. Verdragslanden zijn: EU-landen, Zwitserland, Australia, Canada, Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Chili, Israel, Tunesië, Turkije, Marokko, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië, Montenegro, Slovenië, Macedonië en de Kaapverdische Eilanden.
Is er geen verdrag, dan hangt de voortzetting van de sociale zekerheid in Nederland af van de regels in het ontvangende land. Soms is de deelname aan onze sociale zekerheid verplicht. Ook in het ontvangende land kan de deelname aan de sociale zekerheid verplicht zijn. Dit verschilt per land. Hierdoor kan een dubbele verzekeringsplicht ontstaan. Is dit het geval, dan zal de werkgever de extra kosten kunnen vergoeden.

Voor meer informatie:
KPMG Meijburg Expatriate Services
Severin Ince
telefoon (020) 656 1886
e-mail ince.severin@kpmg.nl
Bron: dit artikel is eerder verschenen in KPMGdirect

Gerelateerde artikelen