Tien eigenschappen van succesvolle familiebedrijven

Succesvolle familiebedrijven zijn niet alleen vernieuwend maar blijven door de generaties heen ook ondernemend. Hun geheim? ING Economisch Bureau onderscheidt een aantal gemeenschappelijke delers. Binnen het familiebedrijf is bovendien een verschuiving gaande van product- naar proces gerelateerde innovaties. De nieuwe generatie speelt hierin een belangrijke rol.

Ondernemende families
Het vernieuwende en ondernemende karakter van familiebedrijven kent vele variaties. Waar het ene familiebedrijf kiest voor innovatie en specialisatie, zoekt de ander naar nieuwe verdienmodellen buiten het familiebedrijf. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke delers. 
 
Tien eigenschappen van succesvolle familiebedrijven
1. Passie voor het bedrijf of product
2. Actief in een nichemarkt
3. Beperkt aantal aandeelhouders
4. Familie is nauw betrokken bij het bedrijf
5. Stabiele groei nastreven
6. Lange termijn focus
7. Conservatief financieel beleid
8. Flexibiliteit
9. Openstaan voor verandering
10. Openstaan voor het aantrekken van externen

Eigen koers varen
De nieuwe generatie speelt een belangrijke rol bij innovatie. Veel meer dan de vorige is de nieuwe generatie vooral bezig met innovaties op het gebied van technologische ontwikkelingen, het bedenken van nieuwe business oplossingen en proces gerelateerde innovaties. Zij schromen daarbij niet familietradities los te laten en een eigen koers te varen.
 
Innoveren met andere partijen
Een gevolg van deze verschuiving naar proces- en conceptinnovatie is dat banen veranderen en er behoefte ontstaat aan andere kennis en vaardigheden. De vraag waar veel familiebedrijven dan ook mee worstelen is in hoeverre het huidige personeel mee kan in deze omslag? Gezien de sterke loyaliteit van familiebedrijven richting werknemers is dit een grote uitdaging. Een tweede uitdaging is het toenemende belang van open innovatie. Ondanks dat familiebedrijven openstaan voor wat klanten willen worden de meeste innovaties nog altijd bij voorkeur binnenshuis ontwikkeld. Toch ontkomen ook familiebedrijven er niet aan zich meer open te stellen voor andere partijen.
 
Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen