Terugkomst van strategische fusie & overnamegegadigden

Leveraged overnamedeals lijken plaats te maken voor strategische overnames, waarbij operationele voordelen van een samenvoeging aan belang winnen. Een actieve acquisitiestrategie biedt nu kansen voor verdere groei met synergievoordelen.

Achter ons ligt een periode waarin veel zogenaamde leveraged overnamedeals hebben plaatsgevonden, vooral omdat banken daar volop kredietfaciliteiten voor wilden verlenen. Dit heeft verschillende – ongewenste – effecten opgeleverd.

Allereerst de verdringing in veel gevallen van de strategische kandidaat koper. In de helaas zo populair door investment bankers en in hun kielzog accountantskantoren en dergelijke gemaakte controlled auctions, oftewel besloten veilingprocedures – die mijns inziens slechts voor bijzondere gevallen gebruikt zouden moeten worden – waren het steevast private equity-spelers die er met de buit vandoor gingen.

Een tweede nadeel van deze trend was het feit dat overnameprijzen en de daaraan ten grondslag liggende formules, als een factor op de EBIT of EBITDA, te ver omhoog gingen. Het resultaat hiervan was dat de zogenaamde P/E ratio’s opliepen tot niveau’s die boven de reële marktwaarde kwamen. Voor verkopende partijen was dit natuurlijk prettig, maar voor de fusie- en overnamemarkt tamelijk desastreus, zodat die inzakte.

Terugkeer
Thans lijkt na het terugvallen van aantal en soorten f&o-transacties een terugkeer aangebroken voor strategische overnames. Daarbij staat de business logic centraal, wat wil zeggen dat niet zozeer financiële als wel operationele voordelen van samenvoeging domineren in de besluitvorming.

De huidige consolidatietrend komt er op neer dat sterkere spelers de zwakkere broeders in bedrijfstakken gaan overnemen. Met name zal dat gebeuren in farmacie, financiële diensten, communicatie en consumentenproducten. Vooral in de oude economie zijn er goede kansen voor strategische overnames, ook al omdat bedrijfsopvolging nog steeds een hot issue is voor tal van ondernemers op leeftijd.

Synergie
Vooral kasrijke ondernemingen kunnen deze kansen benutten door het realiseren van externe groei met synergetische effecten. Dat is de toverformule 1 + 1 = 3, die speelt als de som van het nieuwe geheel groter is dan de samenstellende onderdelen.

Synergie kan worden verwezenlijkt wanneer sprake is van:
• kosten- en schaalvoordelen;
• vergroting van inkooppower;
• kennis en ervaringsintegratie;
• het benutten van wederzijdse verkoopkanalen
• et cetera als bijvoorbeeld geografische expansie en procesinnovatie.

In de huidige crisistijd worden veel door de recessie getroffen bedrijven overnamekandidaat. Een actieve acquisitiestrategie naar goed geselecteerde targetondernemingen opent voor een overnemende partij de weg naar het realiseren van verdere groei. Wie deze route zorgvuldig kiest, kan de concurrentie voorblijven en zijn marktpositie verbeteren. De begeleiding door een M&Aervaringsdeskundige kan helpen om de risico’s te verkleinen en het succes te vergroten.

Gerelateerde artikelen