Terug naar de kern: waardecreatie

Met de komst van 2010 is tegelijkertijd een jaar ingeluid waarin we structurele veranderingen zullen zien op de markt van fusies en overnames. Was 2008 het jaar waarin financiële kopers als private equity-partijen gouden tijden beleefden en stond 2009 vooral in het teken van de gedwongen verkopen en het naar de achtergrond verdwijnen van deze zelfde financiële kopers, 2010 wordt het jaar van de strategische overnames.

Ruimte voor strategische kopers
Financiële partijen zijn momenteel nog druk doende met het likken van de wonden en het beheren van hun nog bestaande portefeuille. Geld is bovendien moeilijk verkrijgbaar en dus zullen deze partijen ook in 2010 vooral op de achtergrond opereren. Hierdoor ontstaat er ruimte voor strategische kopers. Strategische kopers zijn vaak minder zwaar gefinancierd waardoor hun financiële positie gunstig is. Ze kunnen bovendien relatief eenvoudig aan geld komen, omdat ze een overname niet doen vanwege puur financiële redenen, maar omdat ze waarde willen creëren. En om deze reden zijn financiers doorgaans nog wél bereid om transacties te financieren. De strategische koper heeft bovendien het voordeel dat er mooie koopjes op de markt te vinden zijn. Want ook in 2010 zijn de waarderingen laag en zijn bedrijven tegen gunstige bedragen op te kopen.

Krachten bundelen

De strategische koper heeft kortom de middelen en de ‘opportunities’ om het komend jaar mooie aankopen te doen. En veel van deze kopers zullen bovendien een duidelijke motivatie hebben om hun eigen bedrijf te versterken met een passende acquisitie. Zij doen dit om hun positie in de markt te versterken. De acquisities worden gedaan met het oog om een grotere schaal te bereiken en kostensynergie te bereiken. Maar ook om nieuwe markten te betreden of de productportfolio uit te breiden. We zien het komend jaar dan ook een toename van het aantal strategische transacties. De eerste grote transacties op dit gebied hebben zich al aangekondigd. Zo heeft het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kraft een overnamebod uitgebracht op de Britse chocolade en snoepgoedfabrikant Cadbury. En er vinden naar verwachting nog heel wat meer van dit soort overnames plaats.

Zelfs de overnames die het komend jaar door private equity-partijen worden gedaan, zullen om vooral strategische redenen plaatsvinden. Zij zijn niet langer in eerste instantie op zoek naar bedrijven die ze kunnen opkopen met een sterke ‘leverage’ om na enige groei weer duur van de hand te kunnen doen. Zij moeten daarentegen op zoek gaan naar bedrijven die waarde kunnen creëren voor de bestaande bedrijven in hun portefeuille. Wat dat betreft wordt 2010 vooral een jaar waarin we terug gaan naar de kern van het overnamevak: waardecreatie.

Gerelateerde artikelen