Terrorismedreiging in westerse landen toegenomen

Westerse economieën staan bloot aan steeds grotere risico's als gevolg van de verhoogde terreurdreiging van islamitische extremisten.

Netto zijn de risico’s van terrorisme en politiek geweld wereldwijd juist gedaald. Vooral Zuid-Amerika is veiliger geworden. Wereldwijd zijn terreuraanslagen het vaakst gericht op bedrijven in de retailsector.
Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map van Aon, die bedrijven houvast biedt bij het verminderen van risico’s op terreur en politiek geweld. Het complete overzicht wordt vandaag gepresenteerd door Aon Risk Solutions, het wereldwijde bedrijfsonderdeel voor risicomanagement van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon plc (NYSE: AON), in samenwerking met The Risk Advisory Group.
De Terrorism & Political Violence Map van dit jaar laat een wisselend beeld zien. Netto werden meer landen veiliger (daling in 21 landen versus stijging in 13 landen), maar daar waar politiek geweld en terreur zich concentreren neemt de dreiging in intensiteit toe. Er tekent zich een duidelijke tweedeling af: de risico’s clusteren zich in Zuid-Azië (met name Afghanistan en Pakistan), Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
België, Frankrijk en Duitsland zien risicorating stijgen
In negen westerse economieën (Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen) zijn de risico’s van terreur en politiek geweld toegenomen. Deze verhoging kan in veel gevallen worden toegeschreven aan toegenomen terrorismedreiging die grotendeels voortkomt uit de toenemende invloed van IS en de voortdurende dreiging van aanhangers van Al-Qaeda en daaraan gelieerde groepen.
De grootste risico’s voor bedrijven zijn het groeiende risico op gewapende conflicten door een veranderend en instabiel regionaal machtsevenwicht, en de toegenomen terrorismedreiging in ontwikkelde economieën.
In het bedrijfsleven worden retailers het meest door terroristische aanslagen getroffen. Ook de olie-industrie is vaak het doelwit. Wereldwijd is Irak het meest getroffen land; 30% van alle terroristische aanslagen vindt in dat land plaats.
Landenoverzicht
In 21 landen is het risico op terrorisme en politiek geweld afgenomen:
Albanië, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Brazilië, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Tsjechië, Egypte, Fiji, Guyana, Honduras, Kirgistan, Mauritanië, Mongolië, Marokko, Mozambique, Panama, Tunesië en Oezbekistan.
In dertien landen het risico op terrorisme en politiek geweld toegenomen:
Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Lesotho, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Tanzania en Oekraïne.
Ontwikkelingen per regio
De resultaten zijn het meest positief in Zuid-Amerika: daar daalt het risiconiveau in zeven landen, waaronder Cuba en Honduras die daarmee de eerste risicodaling van het decennium zien. Dit is het gevolg van de vooruitgang die is geboekt in het contraterrorisme en van acties om een einde te maken aan langlopende conflicten in Colombia en Peru.
Oplopende geopolitieke spanningen in delen van Oost-Europa en Eurazië zorgden voor verhoogde risicoscores van Oekraïne en Estland. De militaire manoeuvres en toegenomen defensie-uitgaven van Rusland hebben de dreiging van gewapende conflicten in het gebied doen toenemen. Het algemene beeld voor de rest van de regio is gematigd positief. Dat geldt ook voor Centraal-Azië, waar drie risicoratings daalden.
______________________________________________________________________________
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________  
 
In de Afrikaanse regio Sub-Sahara bevinden zich de meeste landen met een hoog risico (16). Hier leiden onvrede met de regering en sociaaleconomische problemen tot civiele onrust en conflicten, waardoor een ‘risicodriehoek’ ontstaat die zich uitstrekt tussen Nigeria, Somalië en Libië. Zuid-Afrika springt er daarentegen positief uit als een relatief stabiele subregio. Het Midden-Oosten laat een vergelijkbaar beeld zien, met een groot verschil in risico tussen de stabiele, welvarende Golfstaten en de Levant, Jemen en Bahrein.
Nederlandse bedrijfsleven vatbaar door internationale oriëntatie
Nederlandse organisaties zijn traditioneel internationaal georiënteerd. Volgens Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting bij Aon Nederland, is het volgen van de ontwikkelingen per regio op het gebied van terrorisme en politiek geweld daarom extra relevant. 
“Voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk om na te gaan welke gevolgen terroristische dreiging voor hen kan hebben, een aantal worst case scenario’s uit te werken en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Een hoog risiconiveau in een gebied hoeft echter niet te betekenen dat met bedrijven uit dat gebied geen zaken kunnen worden gedaan. Voorwaarde is dan wel om betrouwbare inlichtingen en analyses te gebruiken en een strategie te hebben om de risico’s te vermijden en te beheersen. De huidige maatschappij en de wereldwijde situatie veranderen snel en een dreiging hoeft niet meer in de directe of fysieke omgeving te zijn. Een cyberaanval bijvoorbeeld kan in een bedrijf of zelfs een land tot ernstige verstoringen leiden.”
Kleine kans, grote impact
Hoewel niet voor ieder bedrijf of organisatie terrorisme en politiek geweld een reëel risico is, kan de impact van (dreigend) terrorisme en politiek geweld groot zijn, stelt Marco Zannoni, directeur van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. 
“Als een bedrijf risico loopt, loont het om een actieplan achter de hand hebben als zich een terroristische aanslag of politiek geweld voordoet. Het vergt goed crisismanagement om met de grote impact om te kunnen gaan. De veiligheid van eigen mensen, een grote druk op informatie en communicatie, noodzakelijke afstemming met politie en overheid, continuïteit van dienstverlening en het omgaan met de financiële gevolgen en verwoestende schade zijn dan enkele van de grootste uitdagingen.”

Gerelateerde artikelen