Tekorten gemeenten richting 1 miljard

Tekorten in één jaar tijd verviervoudigd; tweederde gemeenten heeft exploitatietekort, nog pre-corona.

Doordat de staat een flink deel van de zorgkosten heeft overgeheveld naar de gemeenten, zijn de financiële problemen bij veel Nederlandse gemeenten vorig jaar fors toegenomen. In totaal groeiden de tekorten tot 767 miljoen euro. In het voorgaande jaar was dit nog 197 miljoen euro. Dat maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend, op basis van een analyse van gemeentelijke jaarrekeningen door het CBS.

Inmiddels heeft 60 procent van de 355 gemeenten een zogeheten exploitatietekort. Dat komt volgens de VNG vooral door oplopende kosten van jeugdzorg en hulp voor kwetsbare ouderen. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en dagbesteding. Daarnaast zijn de inkomsten uit grondexploitaties met 250 miljoen euro afgenomen.

“Gemeenten hebben geen reserves kunnen opbouwen in de tijden van economische voorspoed. Dat doet vrezen voor de jaarrekeningen van 2020 en daarna,” reageert de VNG, die pleit voor meer structurele financiën voor gemeenten vanuit Den Haag. Halverwege augustus gaat de VNG hierover weer in gesprek met het Rijk.

(bron: ANP)

 

Gerelateerde artikelen