Tekort aan kennis brengt continuïteit organisaties in gevaar

Organisaties ondernemen te weinig activiteiten om te zorgen dat ze ook in de toekomst over de juiste kennis kunnen blijven beschikken. En dat terwijl de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide professionals de komende jaren drastisch verandert en de traditionele manieren om die kennis te verwerven niet meer werken.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Yacht. Hieruit blijkt ook dat kennis steeds belangrijker wordt voor het toekomstige succes en continuïteit van organisaties. Het niet kunnen beschikken over de juiste kennis brengt de continuïteit van organisaties in gevaar. Het onderzoek is in mei 2010 uitgevoerd door onderzoeksbureau Marketresponse in opdracht van Yacht, FunktieMediair en Randstad Nederland. Het betrof een online onderzoek, gehouden onder 1.346 vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties met tenminste vijf werknemers in overwegend midden- en hoger management functies.

Blijvende veranderingen zorgen voor kennistekort
Door toenemende (internationale) concurrentie, toenemend tempo van innovaties en steeds korter wordende time-to-market moeten organisaties steeds sneller en adequater reageren op marktveranderingen. Dit zorgt voor toenemende behoefte aan de juiste kennis en expertise. Tegelijkertijd krimpt en fragmenteert het aanbod van kennis. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing wijzen onherroepelijk in de richting van een hogere uitstroom van werkenden vanaf 2010. Daarnaast veranderen de eisen en wensen van toekomstige hoogopgeleide werknemers. Hoogopgeleide professionals kiezen steeds vaker voor nieuwe vormen van werken, al dan niet als zelfstandige, in steeds wisselende verbanden en wisselende samenstelling. Peter Hulsbos, algemeen directeur van Yacht: ‘Wie deze kenniskloof veronachtzaamt, kan zich op termijn nooit staande houden in de kenniseconomie waarin we wereldwijd leven en werken.’

Gebrek aan kennis risico voor continuïteit
Het is dan ook opvallend, zo blijkt uit het onderzoek van Yacht, dat de agenda voor de komende jaren gedomineerd blijft worden door kostenbeheersing, waarbij de meest voor de hand liggende oplossing op korte termijn het ontslaan van medewerkers lijkt. Dit terwijl organisaties nu al wel moeite hebben met het aantrekken van hoogopgeleide mensen met de juiste kennis en expertise en dit ook voor de toekomst meer verwachten.
 
Peter Hulsbos: ‘Organisaties gaan voorbij aan het werkelijke risico wat ze nemen: door gebrek aan kennis komt de continuïteit in gevaar. Het wordt tijd dat organisaties inzien dat het niet kunnen beschikken over de juiste mensen met de juiste kennis het grootste risico voor de toekomst is. Daarom moet dit onderwerp bovenaan de directieagenda staan.’

Wendbaarheid als oplossing
Ruim de helft verwacht een steeds dynamischer markt en arbeidsmarkt de komende jaren en moet daarop inspelen. De toekomst vraagt van organisaties flexibeler en efficiënter te zijn. Peter Hulsbos: ‘Organisaties zullen anders en slimmer moeten omgaan met deze ontwikkelingen. Ze zullen wendbaar moeten worden om beter te kunnen anticiperen op en mee te kunnen gaan in deze dynamiek. De crisis heeft laten zien dat juist die bedrijven die zich op deze wijze hebben ingericht, in staat bleken deze zonder al te veel kleerscheuren door te komen.’ Dit is vooral goed te zien bij bedrijven uit de industrie die, zo blijkt uit het onderzoek, flexibilisering zien als oplossing voor kostenverlaging, productiviteitsverhoging en het in huis halen van specifieke kennis. ‘Door wendbaar te zijn op het gebied van kennis ben je als organisatie in staat concurrerend te blijven en je continuïteit te waarborgen.’

Gerelateerde artikelen