Technologie breekt de vastgoedsector open

Digitalisering staat in de vastgoedsector nog in de kinderschoenen, maar nieuwe technologische toepassingen (onder de naam PropTech) zullen innovatie een impuls geven.

PropTech maakt de vastgoedmarkt vooral transparanter. Dankzij bijvoorbeeld big data is de waarde van panden beter te bepalen en neemt het risico voor beleggers af; sensoren zorgen voor een optimaler gebruik van panden en betere energieprestaties. Dit verhoogt naar verwachting de waarde.

Dit concludeert het ING Economisch Bureau in een vandaag gepubliceerde studie naar de gevolgen van nieuwe technologieën op de vastgoedsector. Het Economisch Bureau heeft het onderzoek uitgevoerd in aanloop naar de MIPIM PropTech Vastgoedbeurs in Parijs.

Vastgoedmarkt nog nauwelijks digitaal
De vastgoedsector staat tot nu toe niet bekend als innovatief. Dat blijkt onder meer uit het feit dat een koper of huurder zich vaak wel online oriënteert voor een nieuwe woning, maar de rest van de transactie offline doorloopt. 

Op basis van bijna 24.000 respondenten van de ING Vraag van Vandaag blijkt dat slechts twee procent van de consumenten hun koop/ of huurcontract digitaal ondertekende.

Belemmeringen voor innovatie in vastgoed
De groei van de arbeidsproductiviteit in de sector heeft lange tijd stilgestaan. In vergelijking tot andere sectoren wordt nauwelijks geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Belangrijke verklaringen daarvoor zijn:
– Lange levensduur van vastgoed: nieuwe technologieën vervangen daardoor maar langzaam de oude.
– Kapitaalintensief: Dit maakt het toetreden van startende ondernemers met een goed idee moeilijk.
– Niet transparante markt: Ieder vastgoedobject is anders en er is relatief weinig openbare informatie beschikbaar. Daardoor is er minder directe concurrentie op de vastgoedmarkt en dat verlaagt de urgentie om te innoveren.

Nieuwe technologieën stimuleren innovatie
Dankzij nieuwe technologieën (zoals bijvoorbeeld sensoren, big data en data analytics) kan de vastgoedsector nu wel makkelijker innoveren. Onder de naam PropTech zijn er nieuwe technologische toepassingen mogelijk. Investeringen in PropTech-bedrijven zijn dit decennium vertienvoudigd en de verwachting is dat deze de komende jaren verder toenemen.

Transparanter, een betere bezetting en extra services
PropTech maakt vastgoed vooral transparanter. Verdere ontwikkeling van digitale marktplatformen voor vastgoed zorgen ervoor dat marktpartijen elkaar eenvoudiger vinden. Daardoor dalen de transactiekosten en de waarde van panden is door data analytics steeds beter te bepalen. De bezetting van bijvoorbeeld kantoorpanden verbetert door beter inzicht in het gebruik door sensoren. Door middel van een app zijn vrije werkplekken eenvoudiger te vinden. Tot slot is winst te behalen bij het digitaliseren van het administratieve proces.

Kans op hogere waarde door PropTech
PropTech kan uiteindelijk de waarde van vastgoed verhogen door:
– Hogere huuropbrengsten doordat de huurder bereid is een hogere prijs per m2 te betalen dankzij de hogere kwaliteit van het pand, mogelijkheden tot efficiëntere bezetting en lagere energielasten.
– Lager risico voor vastgoedbeleggers. Big data verbeteren de waardebepaling van vastgoed. Bovendien neemt de liquiditeit van vastgoed toe door verdere ontwikkeling van platformen. Ten slotte verlagen Smart Buildings de kans op leegstand, omdat deze gebouwen aantrekkelijker zijn voor huurders.

Gebruikers profiteren, makelaars in het nauw
Zetten we alle nieuwe PropTech-toepassingen op een rijtje, dan blijkt dat vooral gebruikers profiteren. Een Smart Building voldoet beter aan hun wensen en stelt hun in staat de bezetting beter te regelen. Verhuurplatformen maken kortere huurperiodes en lagere transactiekosten mogelijk. De traditionele rol van de makelaar staat daardoor onder druk. Platformen kunnen deze rol verder digitaliseren en overnemen.

Om goed aan te sluiten op de veranderende vraag en de mogelijkheden die PropTech bieden, zullen vastgoedbeleggers steeds meer gaan lijken op ondernemers”, aldus ING Sector Banker Jan van der Doelen”, “Hij kijkt dan naar meer dingen dan de waarde van het pand, looptijd van het huurcontract en kredietwaardigheid van de huurder”. Een vastgoedondernemer heeft een business model waarmee hij meerwaarde creëert en zorgt voor een blijvende vraag naar zijn “Space as a Service”.

Gerelateerde artikelen