`Te weinig concurrentie op financiering MKB`

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat de concurrentie op de markt voor financiering aan het MKB niet optimaal is en de laatste jaren is afgenomen.

De toezichthouder constateert dat er op de markt voor MKB-financiering slechts een aantal banken actief is en dat de markt hoge toetredingsdrempels kent. Daarnaast zouden de winstmarges op MKB-leningen zijn toegenomen in de afgelopen jaren. 
“Om dit probleem op te lossen moet de overheid toetreding van nieuwe aanbieders en de groei van alternatieve financieringsvormen stimuleren”, zegt Chris Fonteijn, voorzitter ACM. Daarnaast moeten banken volgens de waakhond duidelijker zijn over de rente die de mkb’er moet betalen. De ACM concludeert dat er op websites van banken weinig informatie beschikbaar is over de acceptatiecriteria en het uiteindelijke rentetarief dat een MKB’er betaalt. Ondernemers zouden deze informatie pas ontvangen na een uitgebreid aanvraagproces bij een bank. Ook het ontbreken van de mogelijkheid om het bankrekeningnummer mee te nemen naar een nieuwe bank voor rekening-courantkredieten zou de overstapdrempel verhogen. 
Toch valt de MKB’ers zelf ook iets aan te rekenen zegt de ACM. Vaak vragen zij alleen een offerte aan bij hun huisbank. Meer dan 85 procent van de MKB’ers bankiert bij ABN AMRO, ING of Rabobank. ACM constateert dat de winstmarge van mkb-financiering de laatste jaren is gestegen wat volgens de toezichthouder wijst op afnemende concurrentie tussen de banken. Dit zou kunnen doordat banken zijn begrensd in de hoeveelheid geld die zij kunnen uitlenen, mede als gevolg van strengere capaciteitseisen. Verder bestaat er volgens de ACM het risico dat de drie grote banken hun marktgedrag stilzwijgend coördineren. Tegenover BNR benadrukte de ACM wel dat deze stilzwijgende coördinatie iets anders is dan het maken van prijsafspraken. 
ING verzet zich tegen het door ACM geschetste beeld. Volgens de bank zijn de werkelijke marges op de bancaire mkb-kredieten negatief. De in rekening gebrachte prijs voor deze kredieten zou niet in een gezonde verhouding tot de hoge risico’s, relatief hoge operationele kosten en verzwaarde kapitaal- en liquiditeitseisen staan. De grootbank denkt dan ook niet dat toetredingsdrempels, maar het ontbreken van verdienpotentieel de voornaamste reden is voor het ontbreken voor nieuwe toetreders. Verder geeft ING aan dat in één op de vier gevallen offertes die de bank aan het MKB uitbrengt niet worden geaccepteerd, omdat een andere bank een aantrekkelijker bod heeft gedaan. Dit illustreert volgens ING de “gezonde concurrentieverhoudingen” op de MKB-markt. 

Gerelateerde artikelen