Te veel onbekendheid kosten HR

Veel HR-afdelingen onderschatten de kosten van HR-processen doordat ze hun functioneren niet meten en vergelijken. De werkelijke kosten zijn daardoor vaak niet zichtbaar bij organisaties. Een efficiëntere inzet, besparingen en verbeteringen van dienstverlening van de HR-afdeling blijven hiermee achter.

Dat concludeert HR- en salarisdienstverlener ADP in het whitepaper ‘HR-uitdagingen en –oplossingen: Cost of Ownership verlagen door procesverbetering’.

De kosten van de HR-afdeling zijn vaak complex en variëren niet alleen sterk per organisatie, bedrijfstak, bedrijfscultuur en bedrijfsgrootte, maar ook per land. Het verwerken van persoonlijke gegevens van werknemers in Italië of Frankrijk neemt bijvoorbeeld meer dan 50% van de tijd in beslag die wordt besteed aan salarisverwerking, terwijl dit in Groot-Brittannië, waar het juridisch kader voor salarisverwerkingsactiviteiten minder complex is, aanmerkelijk minder is. Dit maakt het berekenen van de kosten niet altijd even makkelijk, zo blijkt uit de benchmarking database van ADP. De mate van complexiteit van de HR-processen bepaalt in sterke mate ook de benodigde expertise van de HR-afdeling.

Ook per branche zijn er grote verschillen, bijvoorbeeld bij de salarisverwerkingsprocessen. Voor per uur betaalde productiemedewerkers zijn deze processen bijvoorbeeld veel complexer dan die voor kantoorpersoneel. De totale kosten voor de salarisverwerking liggen daardoor dus hoger in de productiesector, waar grote aantallen per uur betaalde arbeiders werken, dan in de financiële dienstverlening.

Zichtbare en verborgen kosten
Over het algemeen zijn HR-afdelingen goed op de hoogte van de zichtbare kosten die zij maken, zoals directe arbeidskosten of systeeminstallaties. De minder zichtbare of verborgen kosten, zoals indirecte arbeidskosten en het opleiden van werknemers om HR-systemen te gebruiken, worden vergeten. Rieken Venema, Supervisor Business Consultancy bij ADP wijst erop dat het juist belangrijk is om ook die onzichtbare kosten in kaart te brengen: “Een meerderheid van de kosten die de HR-afdeling maakt, is niet duidelijk zichtbaar of verborgen. Wanneer die kosten niet worden meegenomen bij het maken van toekomstplannen loopt het HR-team een grote kans dat zij verkeerde beslissingen nemen.”

Vooral in een tijd waarin steeds vaker wordt bezuinigd op personeelskosten en kwalitatief goed personeel schaars is, is inzicht in de werkelijke kosten van HR-processen van belang. Alleen dan zijn HR-afdelingen in staat om te bezuinigen op HR-verwerkingskosten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen HR-afdelingen vervolgens de dienstverlening verbeteren, de productiviteit verhogen en beter gebruik maken van beschikbare middelen.

Bron: ADP Nederland

Gerelateerde artikelen