Te laat aanleveren jaarrekening kost gemeente 4,5 miljoen

De Groningse gemeente Menterwolde moet in totaal ruim 4,5 miljoen euro terugbetalen, omdat de jaarrekening over 2014 te laat is aangeleverd.

Dit heeft Menterwolde bekendgemaakt. Het ministerie van SZW heeft de gemeente onlangs een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd dat overgegaan wordt tot terugvordering van in totaal ruim € 4,5 miljoen. Dit geld is eerder verstrekt als specifieke uitkering in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en participatiebudget (Wpb). De gemeente is, in samenwerking met de provincie, in gesprek met het ministerie  over deze terugvordering. In verband met de vakantieperiode wordt dit gesprek na de zomer voortgezet.

“Aanleiding van de brief is de gemeentelijke jaarrekening 2014 die te laat is aangeleverd. De verschillende problemen waar de gemeente in het afgelopen jaar voor stond hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze vertraging. Hierdoor duurde het langer dan gepland voordat de accountant de jaarrekening over 2014 onder ogen kreeg. Nadat de  jaarrekening van  2014 uiteindelijk goed bevonden werd door de accountant en vastgesteld werd door de gemeenteraad op 7 april 2016, zijn de cijfers aangeleverd bij het Rijk,” aldus gemeente Menterwolde.

De gemeente betwist de juistheid en de redelijkheid van de terugvordering en heeft  inmiddels formeel bezwaar aangetekend om haar rechten veilig te stellen. Het vergevorderde stadium van de herindeling is een extra factor in dit geheel. De gemeente heeft inmiddels de raad van Menterwolde, de colleges en raden van de fusiegemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en de provincie Groningen ingelicht.

Gerelateerde artikelen