“Tariefsverlaging box 2 levert niet de gewenste belastingopbrengst op”

Het Centraal Planbureau is vandaag met de doorberekening gekomen van het begrotingsakkoord dat de coalitiepartijen (VVD en PvdA) vrijdagavond jl hebben gesloten met de oppositiepartijen D66, CU en SGP. Hieruit blijkt dat het begrotingstekort in 2013 en 2014 met 700 miljoen euro oploopt.

In de jaren 2015-2017 verslechtert het begrotingstekort met 600 miljoen euro. Het naar voren halen van belastingen heeft een prominente plek in het begrotingsakkoord gekregen.

Het kabinet probeert DGA’s te verleiden dividend uit hun BV uit te keren door het tarief in box 2 tijdelijk met 3 punten omlaag te brengen naar 22 procent. Dit zou de schatkist naar schatting 1,2 miljard euro moeten opleveren. Volgens PwC-partner Alfred Lagendijk is dit een onhaalbaar scenario. “Er wordt namelijk ten onrechte vanuit gegaan dat de DGA nog veel geld heeft in zijn BV om aan zichzelf uit te keren.”

Lagendijk wijst op de langlopende pensioendiscussie die dividenduitkering in de weg staat. DGA’s moeten van de Belastingdienst grote pensioenreserves opbouwen. Dat betekent dat voor elke euro aan pensioenvoorziening twee euro als extra buffer moet worden gereserveerd. Naar schatting gaat het om ongeveer 10 miljard. Dit geld, het zogenaamde beklemde vermogen, is niet beschikbaar voor dividenduitkering. Besluit een DGA toch om deze buffer aan te spreken, dan wordt dat door de Belastingdienst gezien als het afkopen van het pensioen en moet er 72 procent belasting over worden betaald.

“Ondernemers zullen dus wel twee keer nadenken voordat ze dit doen. Die ingeboekte 1,2 miljard gaat er dus niet komen”, aldus de pensioenadviseur. “De discussie over de noodzaak om dit beklemde vermogen aan te houden loopt al circa 2 jaar en kan heel gemakkelijk opgelost worden door de fiscale claim om een groot deel van  het eigen vermogen aan te houden als pensioen te laten varen. Hiervoor moet op korte termijn wel aanvullend beleid worden gemaakt. Dat helpt de directeur grootaandeelhouder ook om zijn bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken en om een financiering bij de bank te bemachtigen.”
__________________________________________________________________________________

Opleiding Fiscaal Management
De opleiding Fiscaal Management behandelt alle essentiële fiscale kennis waarover elke finance professional dient te beschikken. Ontdek in vijf bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen