Talentenjacht en concurrentie bedreigen IT-branche

fallback
Volgens topfunctionarissen van technologiebedrijven over de gehele wereld vormen de hevige concurrentie van gevestigde bedrijven en nieuwkomers en de heftige strijd om talentvolle medewerkers de grootste uitdagingen in hun business, aldus onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Hoewel het tempo van de veranderingen in de technologiesector wat is afgezwakt, stellen deze topfunctionarissen dat zij hun strategie, bedrijfscultuur en bedrijfsmodel op flexibele wijze moeten toepassen om de concurrentie bij te houden en succes te boeken.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat bestuurders van technologiebedrijven tevens van mening zijn dat convergentie met digitale diensten en de economische expansie in China, India en Europa in de komende 10 jaar de grootste impact op hun business zullen hebben.

“Embracing Change in the Technology Industries,” is het eerste deel van een door PricewaterhouseCoopers gepubliceerde serie getiteld “Technology Executive Connections.” Het eerste deel betreft een onder 126 sleutelfunctionarissen in 34 landen uitgevoerd onderzoek. Het resulteerde in de volgende bevindingen:

Risico
– Om te kunnen profiteren van veranderingen moeten technologiebedrijven de zich snel ontwikkelende risico’s goed kunnen beheersen. Dit kan door een flexibele strategie, bedrijfscultuur en -model toe te passen.
– Het extreme tempo waarmee de technologiesector sinds de jaren negentig continu verandert is inmiddels wat afgezwakt. Bestuurders hebben momenteel meer vertrouwen in het vermogen van hun onderneming om het tempo bij te houden, verder te ontwikkelen en goed te gedijen.
– Het aangaan van samenwerkingsverbanden en allianties is voor technologiebedrijven essentieel. Zo krijgen zij toegang tot nieuwe technologieën en ideeën.
Aandacht voor de behoeften van de klant blijft voor technologiebedrijven de beste aanleiding voor verandering.

Ronald van Tongeren, partner bij PricewaterhouseCoopers en specialist op het gebied van de technologiesector: “De bijna constante veranderingen in producten en markten, samen met de slag om het beste talent, vormen de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven in de technologiesector. Volgens bestuurders van deze bedrijven kunnen hun ondernemingen zich steeds beter aanpassen en zijn zij beter in staat om de risico’s en kansen in kaart te brengen en te beheersen.” “Flexibiliteit is van essentieel belang voor blijvend succes.”

Volgens het onderzoek geeft 48% van de respondenten aan dat concurrentie van gevestigde bedrijven voor hen het belangrijkste risico vormt, gevolgd door de slag om werknemers en expertise (42%) en de opkomst van nieuwe start-ups (31%).

Complexiteit
“De technologiesector kan waarschijnlijk als de beste met veranderingen omgaan. Ons onderzoek wijst echter uit dat topfunctionarissen nog steeds voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Zo moeten zij sturen op veranderingen om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van de klant, nieuwe samenwerkingsverbanden en allianties aangaan om de risico’s van de toenemende complexiteit het hoofd te bieden, en de beste mensen zien te vinden die hen hierbij kunnen helpen”, aldus Ronald van Tongeren.

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat het tempo van de veranderingen in de technologiesector volgens respondenten langzamer wordt. Op de vraag wat de meest positieve invloed zal hebben op technologiebedrijven in de komende tien jaar noemt 75% van de respondenten convergentie met digitale diensten, en economische expansie in Europa (64% ), China (63%) en India (62%). Vreemd genoeg worden negatieve gebeurtenissen en ontwikkelingen zoals internationaal terrorisme, de stijgende energieprijzen en cyberterrorisme, niet zo zwaar opgenomen door deze topfunctionarissen.

Joint ventures
Bij het onderzoek kwam tevens het belang van technologische samenwerkingsverbanden en joint ventures aan de orde. Dergelijke samenwerkingsinspanningen worden door de topfunctionarissen als de op één na beste strategie genoemd, meteen achter interactie met de klant. Vanwege hoge kosten van integratie en ontwikkeling zijn de meeste technologiebedrijven steeds betrokken bij allianties die continu aan verandering onderhevig zijn. High-tech partners helpen elkaar in hun speurtocht naar nieuwe technologieën en klanten. Volgens 70% van de topfunctionarissen is het waarschijnlijker dat een kleine of startende technologieconcurrent een baanbrekend product of bedrijfsmodel creëert dan een grote, gevestigde onderneming.

Op de vraag welke gebeurtenissen of ontwikkelingen van het komende decennium over 100 jaar als het meest markant zullen worden beschouwd, noemden de respondenten: de groei van Internet, de opkomst van China en de toenemende macht van de goed geïnformeerde consument.

De serie “Technology Executive Connections” is ontwikkeld in samenwerking met de Economist Intelligence Unit en in mei 2005 afgerond. Bijna de helft van de hieraan deelnemende bedrijven genereren een omzet van meer van USD 1 miljard. Het deel getiteld “Embracing Change” is het eerste van de zes delen die de komende 18 maanden zullen worden gepubliceerd. Zie voor meer informatie over het onderzoek de website www.pwc.com/techconnect.