‘Tabaksblat komt te vroeg’

fallback
De invoering van de code-Tabaksblat moet met minstens een jaar worden uitgesteld. Alleen zo kan het Nederlandse bedrijfsleven de valkuilen vermijden die Amerikaanse bedrijven wel torenhoge implementatiekosten, maar vaak nog geen werkelijk adequate controlesystemen hebben opgeleverd.

‘In control’ zijn kan eenvoudiger, doelmatiger en goedkoper, concludeert Simone Heidema, partner bij adviesbureau Corgwell.


Heidema stelt vast dat er lange tijd onduidelijkheid is geweest over hoe de code-Tabaksblat in de praktijk moet worden gebracht. Nu de mist rond de interpretaties mede dankzij de commissie-Frijns wat is opgetrokken, moet het Nederlandse bedrijfsleven profiteren van Amerikaanse mislukkingen.


Heidema pleit ervoor dat CEO’s en CFO’s zich – voor een succesvolle implementatie van de code-Tabaksblat – duidelijk anders gaan opstellen. “Zij zullen zelf ondubbelzinnig hun commitment moeten uitspreken. Vervolgens zullen zij het top-downproces gericht moeten regisseren om maximale zekerheid te verkrijgen dat een controlesysteem later ook wordt verankerd in de organisatie.”


“Het belang hiervan is duidelijk: wie implementeert vanuit de verkeerde invalshoek, voegt geen waarde toe voor de aandeelhouder. Er is een gerede kans op een slechte verankering, waardoor het noodzakelijk wordt het werk later opnieuw te doen. Bij dit alles worden onnodig hoge kosten gemaakt, die – naar we nu al weten – werkelijk vermeden kunnen worden.”
Sarbanes-Oxley en TabaksblatAls manager wordt u vroeg of laat geconfronteerd met de verplichtingen van Sarbanes-Oxley en Tabaksblat. Houd uw organisatie ‘in control’ via corporate governance. U leert uw risico’s kennen en beheersen en uw organisatie beter te besturen. Doorgrond snel de hoofdlijnen en pas deze codes succesvol toe in uw eigen (MKB)-organisatie! Schrijf nu in voor de cursus Sarbanes-Oxley op 1 juni 2006.

Gerelateerde artikelen