Supply chain risico’s onderschat

Tal van bedrijven claimen dat supply chain risico's een hoge prioriteit hebben op bestuursniveau, maar tegelijkertijd onderschatten zij de potentiële impact van deze risico's op grote schaal. Hen wacht een grote uitdaging als het gaat om deskundigheid op dit kritieke onderdeel van risicomanagement, zo blijkt uit recent onderzoek.

‘Managing Supply-Chain Risk for Reward’ is een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), gesponsord door verzekeraar ACE.  Het rapport is gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder 500 leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor risicomanagement. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat bedrijven hun best doen om hun ketens efficiënter en veerkrachtiger te maken, maar worstelen met hoe ze risico’s met betrekking tot hun leveranciers effectief en op strategisch niveau kunnen managen.

De respondenten onderkennen de impact van de wereldwijde recessie op de supply chain van het afgelopen jaar. Meer dan de helft van het aantal deelnemers gaf aan dat de organisatie minder goed presteerde als gevolg van stijgende kosten voor grondstoffen en wisselende energieprijzen. Een derde van de ondervraagden gaf aan dat beperkte liquiditeit van partners of leveranciers tot verstoring in de keten leidde. Maar liefst 62 procent noemde de onmogelijkheid om de toekomstige vraag naar producten te voorspellen een belangrijk probleem. De negatieve gevolgen van fluctuerende wisselkoersen werd door 59 procent van de ondervraagden ook erkend als een kwestie.

Vooruitkijkend zag 40 procent van de respondenten de blijvend ongunstige wisselkoersen als het grootste probleem voor de supply chain in 2010, direct gevolgd door stijgende grondstofkosten en hoge energieprijzen. Het afnemende consumentenvertrouwen, de introductie van protectionistische maatregelen van regeringen en verslechterende liquiditeit van leveranciers worden eveneens gezien als uitdaging. Om deze problemen het hoofd te bieden, geeft een meerderheid van de ondervraagden aan dat hun organisatie actief maatregelen neemt om de veerkracht van de supply chain te verbeteren. Tweederde van de respondenten zegt dat men is gestart met risk assessments van sleutelleveranciers en de helft geeft aan dat men de samenwerking met partners en leveranciers probeert te verbeteren.

Het verbeteren van de efficiency in hun keten heeft ook een hoge prioriteit. In een poging de kosten te beheersen, verklaart 57% van de respondenten dat zij lagere prijzen hebben afgedwongen bij leveranciers in het afgelopen jaar. Meer dan een derde van de ondervraagden heeft gezocht naar meer efficiency in hun logistiek en hun afhankelijkheid van outsourcing verhoogd. Een derde deel van de respondenten is van plan om over te stappen van één leverancier naar meerdere leveranciers.

Hoewel de tactische maatregelen een stap zijn in de goede richting, toont het onderzoek ook aan dat bedrijven nog steeds de potentiële impact van risico´s voor de supply chain onderschatten. Jens van Rossem, Account Engineer van ACE reageert op het onderzoek:  “Het essentiële belang van supply chain management werd onlangs benadrukt door de Confederation of British Industry. Men pleit voor het ‘reorganiseren’ en ‘herbeoordelen’ van de manier waarop bedrijven samenwerken met partners en leveranciers om een ‘domino-effect’ bij ketenfouten te voorkomen.

“Met dit in gedachte zijn de bevindingen van het meest recente EIU onderzoek  bemoedigend. Het is goed om te zien dat tal van bedrijven werken aan een strategie om de veerkracht van de supply chains te verbeteren en tegelijkertijd kosteneffectiever en efficiënter te werken.”

“Echter, het is niet een en al goed nieuws. Wij maken ons zorgen over bedrijven die ketenrisico’s onderschatten en als direct gevolg hiervan niet de expertise ontwikkelen om hiermee om te gaan. Wij dringen er op aan dat dit essentiële onderdeel in risicomanagement door alle bedrijven serieus wordt genomen.  Risico’s in de supply chain kunnen- en mogen niet genegeerd worden.”

Gerelateerde artikelen