Succesvollere overname dankzij AO/IC (1)

Succesvollere overname dankzij AO/IC (1)
Hoe krijg je met AO/IC een efficienter verkoopproces en een hogere verkoopprijs voor de overname?

Een serie blogs over AO/IC.

BLOG – In het traject van de verkoop van een onderneming gaat veel aandacht uit naar het laatste deel van het proces voor de feitelijke overdracht. We bedoelen daarmee het traject dat bestaat uit het waarderen van de onderneming en het zoeken naar partijen tot en met de overdracht van de activa of de aandelen. In dit artikel willen we het hebben over een onderwerp dat al veel eerder speelt: het op orde hebben van de administratieve organisatie (AO). Naar onze mening kan een goede AO en een goed werkend proces van interne controle (IC) bijdragen aan een efficiënt verkoopproces en indirect een positief effect hebben op de verkoopprijs.

Door Arjan Hofman en Roland de Jong. Hofman is partner bij adviesbureau ACS Partners. Hij zet zich in voor de uitvoering van AO/IC-opdrachten bij organisaties en traint en publiceert er over.

De Jong is als adviseur corporate finance werkzaam onder de naam TCF. Hij adviseert ondernemers in M&A trajecten en over financieringsvraagstukken en ondernemingswaardering.

Wat verstaan we onder AO/IC?

Kort samengevat is de AO/IC te omschrijven als het vastleggen van bedrijfsprocessen, het in kaart brengen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op functieniveau, het borgen en verbeteren van de kwaliteit en het vastleggen van risico’s en interne controlemaatregelen.

Voor elke organisatie is het van wezenlijk belang dat de informatieverzorging op orde is. Het gaat om informatie die betrouwbaar moet zijn en die noodzakelijk is bij het nemen van beslissingen, het afleggen van verantwoording en bovenal om te kunnen functioneren als organisatie. De administratieve organisatie is (met de bijbehorende IC- maatregelen) het fundament waarop een betrouwbare informatieverzorging wordt vormgegeven.

De waarde van AO/IC voor het verkoopproces

De waarde van een goede AO/IC bewijst zich al ruim voordat het daadwerkelijke proces van verkoop begint. Immers, om te kunnen sturen op het verhogen van de waarde van de onderneming is het essentieel om inzicht te hebben in de factoren die daarin met name bepalend zijn, de zogenaamde value drivers. Het is daarvoor noodzakelijk om te kunnen beschikken over gegevens die actueel, consistent en betrouwbaar zijn. Bovendien dienen deze gegevens direct voorhanden te zijn.

Een onderneming stuurde met name op het verhogen van de omzet. Door beter in te zoomen op waar het geld verdiend werd en daarop strategische keuzes te maken, door duidelijker te sturen op de kosten en door meer aandacht te besteden aan het werkkapitaal, kon de onderneming de waarde van haar onderneming (nog voor het verkoopproces) verhogen.

Daarnaast kan het hebben van een goede AO/IC van doorslaggevend belang blijken in het verkoopproces wanneer informatie wordt verstrekt aan potentiële gegadigden. Op deze gegevens zullen potentiële kopers hun bieding baseren. Het is dus van groot belang dat die gegevens kloppen en niet gedurende het traject moeten worden bijgesteld. Een kopende partij zal willen weten of de gepresenteerde informatie het juiste beeld geeft en of de prognoses een sterk fundament hebben.

Tijdens het maken van financiële analyses ten behoeve van de waardebepaling van de onderneming en het opstellen van het verkoopmemorandum viel de ontwikkeling van bepaalde kostensoorten bij het bedrijf op. Uit nader onderzoek bleek dat degene die verantwoordelijk was voor de administratie binnen de onderneming, al jaren fraudeerde voor ‘enkele honderdduizenden euros’.

Vervolgens wordt later in het proces door een kopende partij een boekenonderzoek gedaan. Ook hier geldt dat een goede AO ervoor zorgt dat dit proces snel en efficiënt kan verlopen. Hoe sneller de gevraagde data beschikbaar is, hoe beter dit op de kopende partij overkomt, maar ook hoe minder tijd en dus geld het kost.

Ben je betrokken bij de (ver)koop van een bedrijf? Volg de cursus Actief in Overnames. Vermijd valkuilen, ontvang tips en maak de beste deal. Zorg dat jouw overname een succes wordt.

Als in het onderzoek daarentegen blijkt dat gegevens afwijken of niet eenduidig zijn, dan roept dit op zijn minst vragen op, vertraagt dit het proces en kan dit leiden tot bedenkingen bij de koper. Of erger nog, de transactie wordt afgeblazen. En ook hier geldt dat een goed systeem van interne controle ervoor kan zorgen dat er geen lijken uit de kast vallen.

Gedurende een verkoopproces leverde de verkopende onderneming steeds andere cijfers aan bij de geïnteresseerde koper waarmee het beeld van de onderneming telkens wijzigde. Daarmee ontstond niet alleen onduidelijkheid over wat nu de echte winstgevendheid was maar het leidde ook tot sterke twijfel over de onderbouwing van de afgegeven prognoses. De kopende partij zag vervolgens af van de aankoop.

In deel twee kijken we naar de inrichting van een goede AO/IC, wat de koper belangrijk vindt, naar herkenning en erkenning door DGA en naar het overnametraject en AO/IC.

Alle blogs van Arjan Hofman over AO/IC voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen