Aantal faillissementen blijft onder niveau 2022, wereldhandel vormt risico

Haperende wereldhandel is een grotere bedreiging voor ondernemers.

Het aantal faillissementen in Nederland steeg de eerste drie maanden van 2023 met zestig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Hoewel dit hoog lijkt, ligt het nog steeds onder het niveau van 2020 en zelfs een kwart onder dat van 2019.

  • Nederlandse dienstensector groeit, ondanks inflatie
  • Nederlandse BBP beter dan omringende landen
  • Renteverhogingen leveren risico’s op

Christiane von Berg, hoofdeconoom van Coface, licht toe dat de stijging van faillissementen onderdeel van het normalisatieproces is: “Tijdens de pandemie genoten ondernemingen overheidssteun, die ook daarna nog even van kracht bleef. 2022 was het eerste jaar zonder aanzienlijke steun van de overheid.”

“Nu is die steun helemaal weggevallen en hebben we te maken met hogere rentes. Dat zorgt ervoor dat we teruggaan naar normale marktwerking waarbij er bedrijven failliet gaan, maar ook nieuwe bedrijven bijkomen.”

Sterk afhankelijk van de buitenlandse handel
Er zijn echter nog steeds uitdagingen. De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de buitenlandse handel, die eerder dit jaar een aanzienlijke terugval kende. Nu Duitsland, één van de belangrijkste exportbestemmingen van ons land, met een technische recessie wordt geconfronteerd, zijn de economische vooruitzichten minder positief.

Bovendien is de Chinese markt onafhankelijker geworden. Hoewel China nog steeds een belangrijke exportbestemming is, zou een veranderende handelsrelatie problematisch kunnen zijn voor de Nederlandse economie.

Aanhoudende hoge inflatiedruk
Daarnaast wordt verwacht dat de aanhoudende hoge inflatiedruk een negatieve invloed op de economie zal blijven uitoefenen. Hoewel de huidige inflatie een kleine verandering vertoont, heeft de minder volatiele kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) zich de afgelopen maanden gestabiliseerd rond 6,7 procent, zonder tekenen van verbetering. Hoe langer deze prijsdruk aanhoudt, hoe meer deze het spaargeld aantast en de consumptie vermindert.

Meer renteverhogingen verwacht
Naar verwachting zal ook het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een drukkend effect hebben op de Nederlandse economie. Wegens de onverwacht hoge inflatie verwacht Coface in juni en juli van dit jaar twee renteverhogingen van elk 25 basispunten.

Aangekochte obligaties daalt met dertig miljard per maand
Ook zal het programma voor de aankoop van obligaties (Asset Purchase Program) van de ECB in juli worden beëindigd, waardoor de komende twaalf maanden de hoeveelheid A op de balans van de ECB met gemiddeld 30 miljard euro per maand zal afnemen.

Hoge inflatie, maar veerkrachtige economie
Ondanks de huidige uitdagingen blijft Nederland blijk geven van een veerkrachtige economie. De landenrisicobeoordeling voor Nederland blijft stabiel en daarmee in de zomer van 2023 op A2 staan. Hoewel er een duidelijke krimp te zien is van het Nederlands bbp in het eerste kwartaal van het jaar is de algemene economische situatie in Nederland nog steeds gunstiger dan in veel andere West-Europese landen.

Brutto Binnenlands Produkt groeit
Het bbp is in het eerste kwartaal van 2023 zelfs bijna vijf procent hoger dan het niveau van vóór de pandemie, terwijl landen als Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog steeds moeite hebben om hun niveau van 2019 te bereiken of te overtreffen. Von Berg: “We zien dat er op het moment verschillende crises aan de gang zijn, maar de Nederlandse economie toont veerkracht. Als we kijken naar West-Europa heeft Nederland de hoogste inflatie gehad, maar tegen de verwachting in bleef de consumptie ook hoog. Vooral op het gebied van dienstverlening.”

Lees ook: Fed voorspelt langere weg voor inflatiebestrijding

Gerelateerde artikelen