Stichting Accountantsbelang doet aanbeveling aanpassing ViO

Stichting Accountantsbelang is naar buiten getreden met een document waarin de organisatie aanbevelingen doet aan de NBA om de ViO af te slanken ten behoeve van de MKB-accountantskantoren die incidenteel assurance-opdrachten uitvoeren (anders dan wettelijke of vrijwillige controleopdrachten, beoordelingsopdrachten of assurance-opdrachten ten behoeve van een OOB).

Volgens de Stichting is een afslanking van de ViO voor zowel het MKB-accountantskantoor als voor het maatschappelijk verkeer realistischer en minder kostbaar. 
Directeur Ron Weijmans zei hierover in een reactie: “Natuurlijk is het  kwaliteitsaspect alsmede de borging van de onafhankelijkheid van groot belang bij de uitvoering van een assurance-opdracht. De vraag moet wel gesteld worden of het maatschappelijk verkeer, dat voor een deel de kosten mag dragen van deze accountantswerkzaamheden, gebaat is bij de volledige regelgeving behorende bij de uitvoering van bepaalde assurance-opdrachten.”

Gerelateerde artikelen