Sterkere positie inkoop door crisis

Uit internationaal onderzoek van BravoSolution, blijkt dat de economische teruggang heeft geleid tot een sterkere positie van de Chief Purchasing Officer (CPO). Daarentegen kunnen de inkoopstrategieën die veel CPO's dit jaar hanteren tot negatieve consequenties leiden.

Vierhonderd CPO’s en Purchasing Directors van grote organisaties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Bijna driekwart van de deelnemende organisaties heeft in de afgelopen twaalf maanden een groeiende behoefte aan kostenbesparingen ervaren. 44 procent van de CPO’s verwacht hierdoor meer bevoegdheden te krijgen om de kosten te controleren en 38 procent voorziet het komend jaar een grotere behoefte van het management aan strategische input vanuit de inkoop.

Als resultaat van de economische crisis voorziet ruim driekwart van de ondervraagden onverwachte mogelijkheden. Zo gelooft 51 procent dat hun organisatie nu een sterkere onderhandelingspositie heeft ten opzichte van leveranciers en 48 procent stelt dat zij meer flexibiliteit hebben bij het opnieuw beoordelen van bestaande contracten.

Daarnaast merkte 40 procent van de respondenten dat prioriteiten op het gebied van kostenbesparingen hoger op de agenda van de directie geplaatst zijn. Ook is 40 procent van de ondervraagden het ermee eens dat inkoop een vakgebied is waarin extra geïnvesteerd moet worden tijdens een recessie. Slechts 12 procent van de organisaties verwacht echter dat als gevolg daarvan inkoopbudgetten zullen stijgen in 2009 en 2010. 

 

Risico evaluatie
Uit het onderzoek bleek tevens dat er onderliggende risico’s zijn die het huidige inkoopvertrouwen kunnen destabiliseren. 69 procent van de inkoopprofessionals is nog bezig met het onderzoeken van de impact van de afgelopen zes maanden op hun supply management strategie. Dit maakt hen gevoelig voor potentiële problemen op de lange termijn.

Van de 31 procent die de impact wel onderzocht heeft, brengt bijna driekwart wijzigingen aan in hun supply management strategie. Dit laat zien dat het van groot belang is dat inkoopprofessionals de risico’s evalueren die de recessie heeft gecreëerd om zo toekomstige veranderingen effectief te kunnen managen.

Van de inkoopprofessionals die gedurende de afgelopen twee jaar nieuwe systemen en processen hebben geïntroduceerd binnen hun supply management strategie, rapporteerde een groot deel een duidelijke ROI binnen zes maanden. 41 procent van hen heeft kosten bespaard door beter leveranciers performance management, 31 procent behaalde verbeteringen door effectief gebruik van e-Sourcing tools en templates.

Ruim de helft van de respondenten vindt dat de recessie negatieve obstakels heeft gecreëerd die hen belemmeren om hun inkoopdoelstellingen te behalen. Onstabiel leverancierskrediet (29%), faillissementen van leveranciers (22%) en het gebrek aan vertrouwen bij onderhandelingen (10%) blijken hierbij de grootste zorgen te zijn.

 

Gerelateerde artikelen