Limiet aan stijging verzekeringspremies?

Verzekeraars die hun premie meer dan 10 procent willen verhogen, moeten klanten expliciet toestemming vragen.

De Consumentenbond wil paal en perk stellen aan de verhogingen van de premies. Ook wil de organisatie dat de verzekeraars beter gaan uitleggen waarom die prijzen omhoog zouden moeten.

Lees ook: 3 manieren waarop verzekeraars relevant blijven.

Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. In de brief stelt de belangenorganisatie dat er geregeld klachten binnenkomen van consumenten en bedrijven die worden geconfronteerd met buitensporige premieverhogingen van soms wel 75 tot 145 procent. Directeur Consumentenbond Sandra Molenaar stelt dat ''de stijgingen soms zo krankzinnig hoog'' zijn, dat de verzekeraar daarvoor met duidelijke argumenten moet komen.

Twee maanden van tevoren

Ook vindt de bond dat als verzekeraars hun premie met meer dan 10 procent willen verhogen, ze dat minimaal twee maanden voor de premievervaldatum moeten melden, zodat klanten de tijd hebben om te bepalen of de prijsstijging wat hen betreft akkoord is.

Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. In de brief stelt de belangenorganisatie dat er geregeld klachten binnenkomen van consumenten die worden geconfronteerd met buitensporige premieverhogingen van soms wel 75 tot 145 procent. Hierbij gaat het vooral om opstalverzekeringen. Directeur Consumentenbond Sandra Molenaar stelt dat ''de stijgingen soms zo krankzinnig hoog'' zijn, dat de verzekeraar daarvoor met duidelijke argumenten moet komen.

Ook vindt de bond dat als verzekeraars hun premie met meer dan 10 procent willen verhogen, ze dat minimaal twee maanden voor de premievervaldatum moeten melden, zodat klanten de tijd hebben om te bepalen of de prijsstijging wat hen betreft akkoord is.

Verbond verzekeraars gaat in overleg

Het Verbond zegt in een reactie dat het met de Consumentenbond in overleg gaat over de vraag op welke wijze de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Ook het Verbond is van mening dat onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen – ook ten aanzien van individuele klanten – goed moeten worden toegelicht.

Bij schadeverzekeringen kunnen consumenten als ze niet akkoord zijn nu al kosteloos switchen, meestal met een maand of een dag opzegtermijn, aldus het verbond.

Gerelateerde artikelen