3 manieren waarop verzekeraars relevant blijven

Door de opkomst van data, algoritmes en kunstmatige intelligentie (KI) zien verzekeringsbedrijven er over vijf tot tien jaar heel anders uit dan nu. De hele markt staat op het punt te veranderen, waardoor verzekeraars moeten kijken hoe digitale technologieën hen kunnen helpen relevant te blijven.

De verzekeringssector ondergaat een soortgelijke transformatie als de bank- en financiële sector in de afgelopen drie tot vier jaar. Wat moeten verzekeraars doen om, gezien de toenemende concurrentie vanuit niet-traditionele sectoren, hun concurrentiepositie te behouden en klanten zo goed mogelijk te ondersteunen? Derde partijen zouden bijvoorbeeld klanten kunnen gaan verzekeren. Een voorbeeld is de komst van zelfsturende auto's: zullen fabrikanten wellicht ook chauffeurs gaan verzekeren? 

Uit onderzoek van Cognizant komen drie belangrijke trends naar voren waar verzekeraars zich op moeten richten om op de lange termijn relevant te blijven voor de klant: 

1. Technologie omarmen
De meeste verzekeraars weten dat ze aan de slag moeten met nieuwe technologieën om een sterke concurrentiepositie te behouden. Uit onderzoek blijkt dat de huidige waarde van de wereldwijde verzekeringsmarkt de komende drie jaar dankzij digitalisering met 1,6 miljard dollar kan stijgen. Verzekeraars die er niet in slagen te digitaliseren, lopen dan ook de kans de boot te missen.   

De opkomst van het Internet of Things (IoT), de verzameling aan enorme hoeveelheden aan data en machine learning hebben een sterkte impact op de manier waarop verzekeraars in de nabije toekomst werken. Steeds meer verzekerde objecten, zoals auto’s en gebouwen, verzamelen gebruikersdata. Dit betekent dat verzekeraars real-time inzicht krijgen in het gebruik en de staat van deze objecten. Hierdoor zijn ze beter in staat zijn te beoordelen met welke risico’s de consument te maken heeft. Dit inzicht helpt verzekeraars te ontdekken waar ze waarde kunnen toevoegen voor hun klanten en waar winst te behalen is.   

2. Menselijk gedrag monitoren
Het gebruik van wearables is aanzienlijk toegenomen en consumenten zijn in hogere mate verbonden met het internet. Hierdoor kunnen data verzameld worden die inzicht bieden in bijvoorbeeld de fysieke gesteldheid van de klant, maar ook hun gedrag. Deze inzichten kunnen de relatie tussen verzekeraar en consument compleet veranderen, wat veel voordelen met zich meebrengt, zoals het leveren van een op maat gemaakte verzekeringspolis en het ontwikkelen van nieuwe diensten om aan de wensen van de klant te voldoen.

Hoewel in de meeste gevallen gebruikers eerst toestemming moeten geven om deze data ook te mogen gebruiken, blijkt uit een onderzoek van loyaliteitsspecialist Aimia dat consumenten hiertoe bereid zijn als zij hier een beloning voor krijgen. Dit biedt verzekeraars de kans om premies en verzekeringen af te stemmen op de individuele klant. 

Door bijvoorbeeld bij een levensverzekering de consument uit te rusten met wearables die de fysieke activiteit volgen, kunnen verzekeraars consumenten belonen met een premiekorting wanneer blijkt dat zij gezond leven. Dit kan nog een stapje verder gaan, wanneer de verzekeraar de consument niet alleen een beloning geeft, maar ook inzicht biedt in de verzamelde data. Door advies te geven hoe de consument zijn gezondheid kan verbeteren, kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Een voorbeeld hiervan is een experiment met kunstmatige intelligentie (KI) waarmee in vroeg stadium depressie wordt gesignaleerd en kan worden aangepakt.

3. Nieuwe businessmodellen ontwikkelen
De opmars van data en nieuwe technologieën brengt voor verzekeraars een grote uitdaging met zich mee, namelijk: hoe blijf je relevant in deze snel veranderende maatschappij? Bedrijven als Airbnb, die voorlopen in de huidige deeleconomie, dwingen verzekeraars over te gaan tot een inventiever verdienmodel. Hierdoor zijn de laatste jaren bijvoorbeeld on-demand verzekeringen en peer-to-peer verzekeringsinitiatieven ontstaan. Dit zijn initiatieven waarbij een groep consumenten een premie opstelt waarbij ze zich gezamenlijk verzekeren tegen een bepaald risico.

Om de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen te versnellen, is het zinvol strategische samenwerkingen aan te gaan. Innovatieve startups bijvoorbeeld zijn als geen ander in staat disruptieve elementen in de markt te herkennen. Een voorbeeld hiervan is Allianz die samenwerkt met Lemonade Insurance Company, een New Yorkse startup die met behulp van KI-algoritmes processen versnelt. Claims worden nu in minuten in plaats van dagen verwerkt.

Sanjiv Gossain, Head of Digital Business in Europa bij Cognizant: “Door de opkomst van nieuwe en innovatieve businessmodellen is een standaard vijfjaren-strategie niet langer houdbaar. Verzekeraars moeten zich continu blijven afvragen of hun businessmodel nog voldoende winstgevend en relevant is. Door te investeren in nieuwe technologieën, beschikbare consumentendata slim te benutten, en strategische samenwerkingen te starten, kunnen verzekeraars zich sterker dan ooit tevoren positioneren.”

Gerelateerde artikelen