Steeds meer vraag naar non-bancaire lening

Financiering van de onderneming
Bankfinanciering voor mkb droogt op door naderende recessie.

Er zit een zware recessie aan te komen. Alleen bedrijven die nadrukkelijk economische tegenwind incalculeren en zich aanpassen, hebben nog kans op financiering. De behoefte aan non-bancaire leningen zal groeien, omdat banken zich steeds meer terugtrekken uit bedrijfsfinanciering.

Dat voorspelt NLInvesteert, een financier van het mkb, die zich baseert op economische vooruitzichten van Allianz Trade. Die waarschuwde vorige maand dat een loongolf een kettingreactie richting een ongekende economische crisis kan veroorzaken.

Veel mkb-bedrijven hebben echter hun managementinformatie niet op orde, stelt NLInvesteert, waardoor ze kwetsbaar zijn in de naderende crisis. Inzicht in en dagelijkse sturing op liquiditeit moeten altijd een prioriteit zijn, stelt directeur Dirkjan Takke. “Als een ondernemer geen actuele inzichten heeft in de eigen bedrijfsvoering, helpen we hem eerst om die te krijgen. Anders ben je niet te financieren.”

“Door het toevoegen van risicodragend kapitaal proberen wij banken te bewegen toch mee te doen. Dat is belangrijk omdat bancair geld ondanks de oplopende rente, nog steeds het goedkoopste geld is. De mix bancaire plus non-bancaire financiering blijft betaalbaar voor ondernemers.”

Het aantal wanbetalers is bij NLInvesteert nog steeds laag. Het percentage afboekingen in het derde kwartaal bedroeg 0,56%. Dat is precies even veel als een jaar geleden (derde kwartaal 2021). De financier zag in het derde kwartaal het uitstaande kredietvolume stijgen met 50 miljoen euro.

Daarvan was bijna 30 miljoen euro afkomstig van private investeerders die in de projecten van het financieringsplatform beleggen. In totaal heeft NLInvesteert nu voor circa 650 miljoen euro aan financiering bemiddeld. Het gemiddelde jaarrendement voor beleggers bleef stabiel op 8 procent per jaar.