Standard Business Reporting: belangrijke tool voor elke ondernemer

Sinds januari 2013 dienen MKB-bedrijven de aangiften voor de Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst aan te leveren via een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).

Vanaf boekjaar 2016 moeten ze hoogstwaarschijnlijk ook verplicht hun jaarrekening digitaal deponeren. Eén probleem echter: de Nederlandse ondernemer heeft nog bitter weinig interesse voor dit nieuwe doorgiftekanaal. Dat is jammer, want hierdoor laat hij kansen liggen op het vlak van efficiency, datakwaliteit,  benchmarking én toegang tot bedrijfsfinanciering. 
Vorig jaar werden bij de Kamer van Koophandel 100.000 van de in totaal 750.000 jaarverslagen digitaal gedeponeerd. Dat betekent dat 86% van de ondernemers de aangifte op papier inleverde. Als deze cijfers één ding aantonen, dan is het dat Nederland vandaag geen storm loopt voor Standard Business Reporting. En dat er tegen 2016 nog wel wat stappen zijn te zetten.
Volgens MKB Nederland zien ondernemers nog té weinig het nut van SBR in voor hun bedrijfsvoering. Eric Melse, onderzoeker aan het Centre for Applied Research on Economics & Management (Universiteit van Amsterdam), bevestigt dit. Hij deed in 2013 onderzoek naar de mogelijkheden van SBR voor het MKB. Daaruit bleek dat 80% van de ondernemers hiervan nog nooit gehoord had. Nu, twee jaar later, is er volgens hem weinig veranderd. Volgens Melse zien ze het nog steeds als een geld burner, geen geld earner. 
_______________________________________________________________________________________
Bent u op zoek naar state of the art innovatieve financiële software? Kom donderdag 21 mei 2015 naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals:
– Ontmoet ruim 30 toonaangevende IT leveranciers en honderden finance professionals op één dag
– Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
– Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Meld hier direct gratis aan voor Financial Systems 2015
________________________________________________________________________________________
Hebben de MKB-ondernemers gelijk? Volgens Eric Melse niet. Volgens hem biedt SBR het midden- en kleinbedrijf én hun intermediair de mogelijkheid om belangrijke financiële gegevens op tijd beschikbaar te krijgen voor zij die hierover moeten beschikken, de zogenaamde ‘uitvragers’. Ook wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse ondernemers én accountants er alle belang bij hebben om de SBR-trein niet te missen. Dat omwille van volgende vier grote redenen: 
Efficiency voordelen 
Ten eerste biedt SBR efficiëntievoordelen. Als een bedrijfsadministratie volgens SBR is ingericht, hoeven verschillende rapportages zoals belastingaangiftes en jaarrekeningen niet meer handmatig te worden samengesteld en verzonden. Gegevens hoeven niet meer omslachtig worden overgetypt, of via ‘knippen en plakken’ te worden overgezet in andere sheets, wat de kans op fouten vergroot en tijdrovend is. Er is dus minder rapportage- en administratiewerk voor alle betrokken partijen, zowel voor de ondernemer, of financiële afdeling als voor zijn accountant of administratiekantoor. 
Betere datakwaliteit 
Daarnaast verbetert SBR de kwaliteit van rapportages: niet alleen zijn er minder fouten, er is ook een snellere foutmelding. SBR biedt zekerheid over de ontvangst en verwerking van aangeleverde rapportages. Met doorgifte via het SBR-kanaal krijg je direct nadat je op de verzendknop hebt gedrukt een ontvangstbevestiging, plus PDF-weergave van de verzonden informatie. Daarmee kun je kun je heel gemakkelijk aantonen, mocht dat nodig zijn, dat je je jaarrekening hebt gedeponeerd, of andere gegevens hebt aangeleverd. 
Inzichten via benchmarking 
SBR kan ook de groei en de innovatie van het MKB stimuleren. Het geeft ondernemers de kans om up to date-informatie snel uit te wisselen, waardoor ze bijvoorbeeld real time kunnen benchmarken. Bedrijfseconomische gegevens van ondernemingen uit dezelfde sector kunnen via SBR worden verstuurd naar een centraal punt dat wordt beheerd door bijvoorbeeld een bedrijfschap of brancheorganisatie,  waarna MKB-bedrijven hun actuele prestaties kunnen vergelijken met die van andere bedrijven in hun branche. Dat dit een aanzienlijke stimulans voor de economie kan betekenen, is geen raketwetenschap.
Vlotter toegang tot bedrijfsfinanciering 
En, ook niet onbelangrijk, via SBR komt actuele bedrijfsinformatie die nodig is voor bedrijfsfinanciering veel beter en sneller beschikbaar. Voor banken, maar ook voor eventuele alternatieve financiers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en nieuwe aanbieders, zoals kredietunies. SBR helpt om meer transparantie te krijgen in het MKB, juist kredietverstrekkers hebben daar behoefte aan. De accountant moet dan wel een digitale koppeling onderhouden met de administraties van zijn klanten, zodat hij direct bij de gevraagde actuele gegevens kan. 
De bottleneck: het intermediair 
Maar dit laatste voordeel verklaart misschien ook waarom bedrijven nog zo weinig weten over SBR. Het intermediair heeft ondernemers over het algemeen nog niet nadrukkelijk geïnformeerd over de voordelen. Want wanneer het intermediair SBR doortrekt naar de basisadministratie van zijn klant dan is het opstellen en aanleveren van financiële gegevens aan belastingdienst, KvK, banken en aan het CBS met de juiste software bijna een peulenschil. En dat leidt dan in principe tot minder declareerbare uren. Goed voor de ondernemer, zonder twijfel. Maar zeker ook niet slecht voor het intermediair, want dat heeft dan meer ruimte om andere diensten aan zijn klanten aan te bieden.
Daniël Kram, Group Finance Director bij Graydon Nederland
SBR: standaard voor digitale uitwisseling van rapportages
SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te ‘labelen’ in de administratie, ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages. Hiervoor wordt een standaard gegevenswoordenboek gebruikt: de Nederlandse Taxonomie. Ook wordt er een standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft (XBRL). De software voor bedrijfsadministratie waarin SBR is ingebouwd, is gekoppeld aan twee digitale lijnen die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) en voor alle andere rapportages het overheidskanaal Digipoort.

Gerelateerde artikelen