Staat moet belasting terugbetalen aan Zwitsers pensioenfonds

De Nederlandse schatkist moet wederom een financiële tegenvaller incasseren. De staat moet forse bedragen aan dividendbelasting terugbetalen aan een Zwitsers pensioenfonds. Dit heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald.

Volgens het Hof heeft het Zwitserse pensioenfonds recht op teruggaaf van dividendbelasting uit beleggingen in Nederlandse aandelen. Volgens de Nederlandse wet kon het fonds de in rekening gebrachte dividendbelasting niet terugvorderen.

Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank dat een Fins beleggingsfonds recht had op volledige terugbetaling van de dividendbelasting die het in Nederland had betaald. Het hof oordeelde toen dat de Nederlandse wet in strijd is met het Europese recht en meer specifiek met het vrije kapitaalverkeer.

“Het niet terugbetalen van de ingehouden dividendbelasting is in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer”, zegt Wouter Smith, die de rechtszaak namens KPMG Meijburg & Co voerde. Smith: “Eerder dit jaar slaagden wij erin om hetzelfde hof ervan te overtuigen dat een Fins beleggingsfonds recht had op teruggaaf van de betaalde dividendbelasting. Dat was nog een Europese situatie, nu moet de Belastingdienst ook teruggaaf verlenen aan in Zwitserland gevestigde fondsen.

De uitspraak betekent dat de staat ook claims van andere, buiten de Europese Unie gevestigde, pensioenfondsen en wellicht ook beleggingsfondsen kan verwachten. Diverse andere claims liggen klaar die een grote impact zullen hebben op de Nederlandse schatkist”.

Het verzoek tot teruggave van belasting heeft betrekking op een periode waarin een belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland van kracht was. Smith: “Dat verdrag voorzag niet in de uitwisseling van gegevens. Centraal in de procedure was dan ook de vraag of het ontbreken van een dergelijke gegevensuitwisseling een proportionele rechtvaardiging vormde om een Zwitsers pensioenfonds nadeliger te behandelen dan een Nederlands pensioenfonds.

De rechtbank meende van wel en oordeelde tevens dat andere mogelijkheden om via de Zwitserse autoriteiten gegevens te verifiëren, zoals op basis van de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland in casu geen toepassing vonden.

Voor het Gerechtshof kwam feitelijk vast te staan dat geen twijfel kon bestaan over de juistheid van de verstrekte gegevens, waarmee het gebrek om gegevens te verifiëren niet meer relevant kon zijn. Op deze manier werden eigenlijk spijkers op laag water gezocht. Dividend-stripping (waar feitelijk een dam voor wordt opgeworpen) was in casu niet aan de orde. Een pensioenfonds dat in beginsel onderworpen is aan dividendbelasting, zonder zekere mogelijkheid tot teruggave kan hierin geen rol vervullen. Overigens is per 1 januari 2012 een belastingverdrag met Zwitserland van kracht, dat voorziet in een uitwisseling van gegevens.”

Door de tweede nederlaag voor de Belastingdienst staat de Nederlandse dividendbelasting volgens Smith onder nog grotere spanning. Smith: “Indien buitenlandse fondsen, Europees en niet Europees, over hun dividenden op Nederlandse aandelen geen dividendbelasting meer zijn verschuldigd, zal de opbrengst enorm slinken. Een zeer selecte groep buitenlandse aandeelhouders, met name particulieren, zal overblijven. Het is afwachten of het Ministerie van Financiën de uitspraak zal aanvechten.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen