Sociaal samenwerken verdringt Het Nieuwe Werken

Een toekomst waarin de Nederlandse beroepsbevolking en masse informatie met elkaar deelt. Zo ziet Lucas Wensing het voor zich. De CEO en oprichter van Microsoft Lync specialist StartReady bepleit dat Het Nieuwe Werken niet langer datgene omvat waar bedrijven naar op zoek zijn.

De term die al decennia door de bedrijfsgangen gonst, wordt ingehaald door kennisuitwisseling. Voor een optimaal verloop van bedrijfsprocessen is het delen van kennis namelijk cruciaal. Een onderzoek van McKinsey uit juli 2012 voorspelt dat bedrijven hun omzet met 20 tot 25 procent kunnen verhogen door op efficiënte wijze informatie uit te wisselen.

Organisaties als KPN en Adobe geven aan dat de productiviteit verhoogd kan worden als medewerkers eenvoudig in staat zijn om belangrijke informatie te benaderen en te gebruiken. Zoeken naar informatie is volgens hen een van de meest tijdrovende activiteiten binnen het bedrijfsproces, terwijl de benodigde kennis in veel gevallen al aanwezig is in de organisatie. Dat geeft aan dat kennis niet een statistisch gegeven mag zijn, maar juist gedeeld moet worden om van toegevoegde waarde te zijn in een groepssetting zoals die binnen bedrijven en ook tussen bedrijven bestaat. De term ‘sociaal samenwerken’ is daarmee geboren.

Sociaal samenwerken = innovatie
Het concept ‘sociaal samenwerken’ is voor te stellen als de uitwisseling van informatie in welke vorm dan ook tussen twee of meer werkende personen, ongeacht of de betreffende personen zich binnen of buiten de organisatiegrenzen bevinden. Zowel tussen werknemers als tussen verschillende organisaties heeft kennisuitwisseling tot doel de uitvoering van werkzaamheden te verbeteren. Innovatie is daarbij een van de belangrijkste factoren: als werknemers hun kennis en ideeën voor zichzelf houden, wordt innoveren nagenoeg onmogelijk. Juist door kennis te delen en elkaar te inspireren kan men de concurrentie voorblijven.

Het arbeidsproces is daarmee net zo goed een creatief proces, waarin sociaal samenwerken gefaciliteerd moet worden. Dat is waar Het Nieuwe Werken stokt. Zo geeft een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN aan dat leidinggevenden meestal niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun werknemers op afstand aan te sturen en tegelijkertijd aan teambuilding te blijven doen. Bij sociaal samenwerken behoudt men daarentegen een dialoog, die het uitwisselen van informatie bevordert.

En dat kan ook op afstand, bepleit de StartReady CEO. “Ik zie iedere dag hoe belangrijk het is dat medewerkers met elkaar in contact staan. Je kunt niet tegen de stroom inzwemmen: medewerkers eisen dat ze flexibel mogen werken. Zorg dus dat je kennisdeling stimuleert, ook als medewerkers niet samen op kantoor zitten”, aldus Wensing.

Bron: StartReady

Gerelateerde artikelen