Snelle veranderingen grote uitdaging van het MKB

Het tempo van veranderingen - kortere economische cycli, veranderend consumentengedrag - is voor innovatieve MKB-ondernemers de grootste uitdaging in de komende jaren. Weinig flexibele wet- en regelgeving is dat voor de rest van het MKB.

Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau. ING wil, samen met belanghebbende partijen in de markt, actie ondernemen om het MKB sterker maken, zodat er over een aantal jaren weer echt sprake is van een gezond, innovatief en ook groeiend MKB. 
 
In aanloop naar het seminar ‘MKB 2025’ op 3 februari in Nieuwspoort Den Haag onderzocht  ING de fitheid van het MKB. ING Economisch Bureau heeft een model ontwikkeld dat laat zien in hoeverre het MKB in staat is toekomstige ontwikkelingen te gebruiken of  het hoofd te bieden.
Fitheid MKB niet optimaal
Uit het model blijkt dat het met de fitheid van het Nederlandse MKB (met personeel) niet optimaal is gesteld. Ben van de Vrie, directeur ING Marketing Zakelijk: “Het is positief dat meer dan de helft van alle MKB-bedrijven zich tot de kopgroep (6%) en de middengroep (54%) kan rekenen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Een flinke groep bedrijven (40%) zit echter in de achterhoede en heeft dus extra aandacht nodig.”
Bedrijven met visie, ambitie en ideeën
De bedrijven in de kopgroep zijn veelal innovatieve bedrijven met een visie, ambitie en ideeën die de crisis goed zijn door gekomen. Bedrijven in de middengroep hebben de crisis van de afgelopen jaren redelijk doorstaan. Ze hebben wel behoefte aan een solide groei om er weer bovenop te komen. Een aantal bedrijven aan de bovenkant van de middengroep heeft absoluut potentie om snel door te groeien naar de kopgroep.
Gebrek aan innoverend vermogen
In de achterhoede zitten vooral bedrijven die het tijdens de economische crisis zwaar te verduren hebben gehad en die primair bezig zijn geweest met overleven. Het ontbreekt deze bedrijven veelal aan een duidelijke strategische visie en aan innoverend vermogen. Hierdoor zijn ze niet voldoende voorbereid op de uitdagingen die ze staan te wachten. Met als risico dat ze hierdoor de boot missen en nog verder achterop raken. Actie is bij deze groep noodzakelijk. 
Tempo veranderingen in de economie grootste uitdaging
Ondernemers in de kopgroep zien het tempo van veranderingen – kortere economische cycli, veranderend consumentengedrag – in de economie als grootste uitdaging in de komende jaren. Dit zijn de bedrijven die vooruitkijken en die voortdurend met de markt mee bewegen. Ondernemers in de middengroep en de achterhoede zien daarentegen wet- en regelgeving als grootste uitdaging voor de komende jaren. De huidige wet- en regelgeving wordt door deze ondernemers als belemmerend in het ondernemen gezien. Zoals een rigide bestemmingsplan of de verplichte twee jaar loon doorbetaling bij ziekte van een werknemer.

Figuur: Uitdagingen voor de toekomst
 
Actief naar een sterker MKB
Om de bedrijven in de achterhoede er weer bovenop te helpen én om verdere groei van de bedrijven in de kop- en middengroep mogelijk te maken, moet aan een aantal aandachtspunten worden voldaan. Een daarvan is het opstellen van een strategisch plan. 
Van de Vrie: “Onze ervaring is, zoals ook uit eerder ING onderzoek blijkt , dat bedrijven met een goede strategische visie en een adequate financiële positie, gemiddeld beter presteren. Het opstellen van een strategisch plan, direct gekoppeld aan de markt waarin je opereert, is dan ook cruciaal. We roepen banken, brancheorganisaties en overheid op om hierin actief te participeren.”
 

Gerelateerde artikelen