Senter en Novem zijn gefuseerd

fallback
Per 1 mei is Senter gefuseerd met Novem tot SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie. SenterNovem bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving en voert overheidsbeleid uit voor ministeries, lagere overheden en de Europese Unie.

Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen bij het agentschap terecht voor subsidie, kennisuitwisseling, voorlichting, procesbegeleiding en hulp bij het vinden van projectpartners. SenterNovem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in Nederland en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu.

  • Nieuw directieteam
    Afgelopen maandag werd ook bekend dat drs Jef Pleumeekers (58) benoemd is tot algemeen directeur van SenterNovem. Hij was vanaf begin 2000 algemeen directeur van Novem, de Nederlandse organisatie voor energie en milieu. Hij was eerder onder meer in functie als burgemeester van de gemeente Heerlen (1992-2000) en lid van Gedeputeerde Staten van Limburg (1987-1992), waar hij tevens fungeerde als wnd. commissaris van de Koningin. Het directieteam van SenterNovem is samengesteld uit de algemeen directeur (drs Jef Pleumeekers) en drie sectordirecteuren: Innovatie (ir Willem Zwalve), Energie & Klimaat (ir Kees van Haastrecht) en Milieu & Leefomgeving (mr drs Peter Spijkerman).

  • Jaarverslagen 2003 Novem en Senter
    Binnen enkele dagen verschijnt het laatste Novem jaarverslag, gevolgd door dat van Senter. In de jaarverslagen wordt vooruitgeblikt op de fusie en de rationale daarvan. Verder geven de jaarverslagen een beeld van het jaar 2003 en aansprekende projecten.

  • Gerelateerde artikelen