Sectorprognoses bedrijven in 2013 vertonen licht herstel

De omzetontwikkeling in vrijwel alle sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven herstelt zich in 2013 licht, zo blijkt uit de sectorprognoses van Rabobank. Dit betekent echter niet dat er sprake is van een bestendig herstel.

De handel met het buitenland blijft de belangrijkste stuwende kracht in de Nederlandse economie. Hiervan profiteren met name bedrijven in de industrie, de groothandel en het transport. Dat zal ook in 2013 zo zijn. De gezondheidszorg scoort qua omzet de grootste plus van bijna 5% door een stevig volume- en prijseffect.

In onderstaande sectorprognoses is aangegeven waar ondernemers in 2013 qua omzet rekening mee dienen te houden, met een toelichting per sector.

Industrie, groothandel, transport: Grijp de kansen in het buitenland
De exportgerichtheid van veel bedrijven in deze sectoren kan echter veel beter. Zeker het MKB in de industrie laat hier nog steken vallen. Dat is niet alleen jammer. Het is ook bijna onbegrijpelijk, gezien de beperkte binnenlandse dynamiek (lees: lage bestedingen en een bescheiden niveau van bedrijfsinvesteringen) en de relatief hoge economische groei in onder andere ‘emerging countries’ als China, India en Brazilië.

Detailhandel: Kom in actie en doorgrond de klant
Een laag consumentenvertrouwen, een tanende koopkracht, de opkomst van e-commerce, veranderend consumentengedrag, leegstand van winkelcentra en ook nog een BTW-verhoging. De detailhandel zucht onder al deze ontwikkelingen. Het rappe tempo waarin de veranderingen elkaar opvolgen, vraagt om een ondernemer die zich verdiept in zijn klant. En die zijn eigen onderscheidende vermogen aanboort – op het gebied van assortiment, beleving en service, maar ook via samenwerking.

Automotive: Blijf voortdurend in beweging
Automobiliteit blijft een belangrijke rol spelen in de Nederlandse economie. Voor 2013 en daarna gaan de traditionele rolverdelingen in deze sector veranderen. Het staat niet meer vast wie de auto levert, onderhoudt en bezit. Steeds meer consumenten willen geen eigen auto meer. De vraag is wie nu wie de consument helpt bij het maken van mobiliteitskeuzes. Samenwerking binnen (en vervaging tussen) schakels in de branche zorgen voor nieuwe businessmodellen. Branchevreemde toetreders, maar ook autoimporteurs, begeven zich op het terrein van het traditionele autobedrijf.

Horeca & Recreatie: Richt de pijlen op beleving en samenwerking
In de horeca en recreatie hebben bedrijven met uniek belevingsaanbod een streepje voor, zeker in combinatie met relatieve ‘low budget’-prijzen. Samenwerking is in deze sector te zoeken in gezamenlijke promotie van een stad, streek of recreatiegebied. Door de laagconjunctuur blijven consumenten en bedrijven kritisch op hun uitgavenpatroon. Het risico van ‘overprijzing’ ligt op de loer, zeker nu branchevreemde aanbieders de concurrentie vol ingaan en vooral op prijs concurreren.

Bouw: Leg samen focus op klanten, groen en gevoel
De situatie in de bouw is zorgwekkend. De productie daalt in de woning-, utiliteits- én GWW-nieuwbouw. Verwachting is dat de nieuwbouwproductie pas vanaf 2014 weer iets toeneemt. Er is al een flinke capaciteitsreductie geweest bij bouwers, en de bodem van hun reserves is inmiddels in zicht. De mogelijkheden om zich verder aan te passen drogen op. Dat kan leiden tot toename van faillissementen. Naast conjuncturele problemen staat de bouwsector voor structurele veranderingen door demografische ontwikkelingen, meer binnenstedelijk bouwen, renovatie en vraaggestuurde productie.

Zakelijke Dienstverlening: Zet in op innovatie
De zakelijke dienstverlening kampt met prijsdruk en toenemende concurrentie. Klanten zijn kritisch en verwachten meer toegevoegde waarde. Na een groeiperiode van meerdere decennia ( ‘diensteneconomie’) staat de volumegroei sinds 2009 onder druk. Ook in 2013 zal de bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening niet substantieel beter zijn. Bedrijven moeten daarom werken aan manieren om zich te onderscheiden in de markt door zich te specialiseren en hun zichtbaarheid te vergroten.

Gezondheidszorg: Eerste Lijn aan zet
De gezondheidszorg staat aan het begin van een ingrijpend transitieproces. Door de huidige laagconjunctuur en snelle groei van de zorgkosten, dringt het besef door dat ons zorgstelsel niet duurzaam is. Het is gelukkig mogelijk om de kwaliteit van zorg te bevorderen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden. Dat vraagt wel om een ‘paradigma shift’ in het denken en doen. Eén van de essentiële veranderingen is de patiënt te beschouwen als kritische consument en de zorg te modelleren naar diepgaande kennis over deze consument. Vanwege het directe contact met de patiënt, de schaalgrootte en de relatief beperkte kostenbelading, zijn vooral de medische vrije beroepen in staat om deze verandering vorm te geven. Daarmee creëren zij niet alleen meer waarde voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf.

Bron: Rabobank

Gerelateerde artikelen