Scheringa pleit voor acute nationalisatie ING

Volgens Dirk Scheringa, directeur en eigenaar van DSB Bank, moet ING Bank zo snel mogelijk genationaliseerd worden. Hij maakt zich grote zorgen over een faillissement van de bank.

‘In Amerika krijgen we nog een creditcardcrisis’, aldus Scheringa. ‘Ook de kredietcrisis is daar nog lang niet voorbij. ING zal hierdoor nog veel verder in de problemen raken. Die bank moet zo snel mogelijk genationaliseerd worden. Ik maak me zorgen over een faillissement.’

Scheringa werpt zich in de Volkskrant op als mogelijk crisisminister. Hij zegt in staat te zijn om de Nederlandse economie in twaalf maanden weer op koers te krijgen. ‘We staan pas aan het begin van de wereldcrisis, het wordt allemaal nog veel erger. Als er niet snel krachtdadig wordt ingegrepen, staan Nederland nog zeker tien donkere jaren te wachten’.

Gerelateerde artikelen