Schadeprocedure tegen oud-bestuurders Triodos

450 beleggers eisen een vergoeding voor de verliezen op certificaten.

Activist Pieter Lakeman is een schadeprocedure begonnen tegen vier oud-bestuurders van Triodos Bank. De door hem opgerichte Stichting Red Triodos treedt op namens ruim 450 certificaathouders die gedupeerd zijn doordat de bank sinds 2020 weigert hun certificaten op basis van de overeengekomen waarderingsgrondslagen terug te kopen.

De beleggers willen een schadevergoeding voor de verliezen die ze hebben geleden op de certificaten van de bank. Triodos legde tijdens de coronacrisis zijn eigen handelssysteem voor certificaten stil omdat veel beleggers hun stukken wilden verkopen.

Alternatieve beurs

Pas in juli dit jaar opende Triodos de handel in de certificaten weer via een alternatieve beurs. De waarde van een certificaat bedraagt momenteel 40 euro, terwijl dat voor het stilleggen van de handel ruim 80 euro was.

Als eerste stap heeft Lakeman de oud-bestuurders, onder wie Peter Blom, commissaris van De Nederlandsche Bank en oud-bestuursvoorzitter van Triodos, gevraagd tot welk bedrag zij maximaal tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd zijn. Volgens Lakeman heeft het gerechtshof Amsterdam in maart namelijk vastgesteld dat de voormalige bestuurders van Triodos tekort zijn geschoten. Het hof vroeg zich openlijk af of zij wel voldoende met de belangen van certificaathouders rekening hebben gehouden.

Verkeerd geïnformeerd

Mede om die reden achten Lakeman en Red Triodos een schadeclaim tegen hen “zeer kansrijk”. Na het opschorten van de handel zijn certificaathouders door de bestuurders van de bank verkeerd geïnformeerd en in totaal voor vele miljoenen euro’s benadeeld.

Mede op basis van de reactie van de vier oud-bestuurders beslist Red Triodos wanneer juridische stappen tegen de bank zélf worden ondernomen “We focussen nu op de voormalige bestuurders. Daarnaast is het wat ons betreft altijd mogelijk om over een goede schade-afhandeling in gesprek te gaan met de bank”, aldus Lakeman.

Lakeman sluit niet uit dat de schade veel groter is dan op basis van de huidige informatie wordt verondersteld: “Er melden zich nog steeds gedupeerden bij Red Triodos en er komen regelmatig nieuwe feiten over de verkeerde aanpak van het toenmalige bankbestuur op tafel.”

Eerder deze maand kondigde een groep beleggers verzameld in de stichting Triodos Tragedie ook aan een massaclaim te willen indienen tegen de bank.

(ANP)

Gerelateerde artikelen