Scenarioplanning is essentieel – Albert Allmers, Rekenmeesters

fallback
'Uitdaging voor de CFO? De nadruk verschuift van het terugblikken en het puur en alleen boekhouden, naar de toekomst en de daarbij behorende scenarioplanning. Wat zijn de strategische opties en hoe pakken deze financieel gezien uit? De rol van de CFO daarbij is om met de CEO een team te vormen, ondersteund door de raad van commissarissen.

De geschiedenis van de boeken geldt als leidraad voor de toekomst. Niet meer, maar ook zeker niet minder. Die geschiedenis is belangrijk om de scenario’s voor de toekomst op te baseren. Wat is in de toekomst mijn cashflow? Wat is mijn return on investment? Vragen waar de CFO van nu antwoord op moet kunnen geven. Wat mij betreft kijkt hij als financieel topman dan ook meer vooruit, dan achteruit. Dan heeft hij een toegevoegde waarde in zijn team met de CEO. Scenarioplanning is een essentieel onderdeel van de financiële topfunctie geworden.’

Ondersteuning voor de CFO
‘Om aan scenarioplanning te kunnen doen, is belangrijke data over het reilen en zeilen van de onderneming nodig. De controller zal die data moeten opdiepen voor de CFO en zo in control moeten zijn. De controller is dan ook een van de belangrijkste ondersteuners van de CFO, eigenlijk zijn rechterhand. Maar ook software hoort bij die ondersteuning. Niet alleen voor puur het boekhouden op zich, het transactionele deel, maar ook voor het opstellen van de verschillende scenario’s. Spelers zoals Cognos, Business Objects, SAP en Oracle zijn op dat vakgebied van analytische applicaties erg actief. Last but not least komt de ondersteuning van financieel specialisten op projectbasis. De CFO kan niet zonder, om onderwerpen als Sarbanes-Oxley, IFRS en de toenemende vraag naar transparantie en integriteit te tackelen.’

In control of in business?
‘Het woord “of” wil ik graag vervangen door “en”. Zonder in control te zijn, kun je niet in business zijn. Je merkt desondanks wel dat de aandacht meer verschuift naar de financiële man die verstand van de business moet hebben. Dat is zeer zeker terecht, want een financiële topman die niet snapt wat er in zijn markt omgaat, heeft niets te zoeken aan de top van de onderneming. Toch wil ik op deze plaats een waarschuwing laten horen. We moeten uitkijken dat de business-sense niet ten koste gaat van het in control zijn. Als de financiële schandalen van voorgaande jaren ons iets hebben geleerd, is dat het wel. Die twee aspecten combineren is volgens mij de allergrootste uitdaging die de CFO de komende jaren aangaat.’

Albert Allmers (1966)
Commercieel directeur Rekenmeesters, Amsterdam Allmers was als algemeen directeur verantwoordelijk voor de Duitse activiteiten van Brunel International, hiervoor was hij werkzaam bij een werkmaatschappij van de United Services Group. Daar bekleedde hij de functie van sales- en marketingdirecteur. In 1998 deed hij zijn intrede als commercieel directeur bij Rekenmeesters. Kernactiviteit van Rekenmeesters is het verzorgen van de fl exibele inzet van de juiste fi nanciële en administratieve specialisten, op elk niveau. Vanaf vier kantoren in Nederland heeft Rekenmeesters 175 professionals aan het werk.

Hans Peddemors (1959)
Algemeen directeur Rekenmeesters, Den Haag Peddemors was tijdens zijn studie gedetacheerd via een automatiseringsbedrijf bij het hoofdkantoor van Shell te Den Haag. Hij vervolgde daarna zijn carrière als accountant bij PriceWaterhouse. Hij zag vervolgens de behoefte in de markt ontstaan om fi nanciële specialisten op projectbasis in te huren en sprong daarop in door in 1994 Rekenmeesters te beginnen.

Gerelateerde artikelen