SAP meest gebruikte leverancier voor Business Intelligence

Ongeveer 37 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van een oplossing op het gebied van Business Intelligence (BI).

De vendor met de grootste penetratiegraad in BI-software is SAP. Circa 15 procent van alle locaties gebruikt SAP voor BI-doeleinden. BI-oplossingen van IBM Cognos worden door een kleine 10 procent van de locaties gebruikt. Qlik, voorheen QlikTech, kent een penetratie van 4,5 procent. 
Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van circa 7.000 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken bij Nederlandse publieke en commerciële instellingen met 50 of meer medewerkers, over het gebruik van bedrijfsapplicaties. 
Als er alleen wordt gekeken naar het aantal vestigingen dat een BI-oplossing gebruikt, dan ziet de top 5 er als volgt uit: 40 procent van de BI-oplossingen is van SAP, circa 24 procent van IBM en 10 procent van alle BI-oplossingen is van Qlik. De top 5 wordt gesloten door Oracle en Microsoft, goed voor circa 6 procent van de BI-oplossingen. Maatwerkoplossingen komen nauwelijks voor. De tien grootste vendoren zijn samen dan ook goed voor meer dan 90 procent van de gebruikte BI-software.
 
SAP komt het meest voor bij multinationals (55%). IBM Cognos komt bovengemiddeld vaak voor bij publieke instellingen, het betreft dan met name Nederlandse gemeenten. Qlik wordt bovengemiddeld ingezet door national enterprises (250 tot 2500 medewerkers) en medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers). Ook Oracle kent in deze twee segmenten haar hoogste aandeel in de installed base.
BI-oplossingen worden procentueel gezien het meest gebruikt in de segmenten overheid, gezondheidszorg en in het handelssegment. Als echter wordt gekeken naar het aantal bedrijfsvestigingen per segment, is te zien dat binnen de industriële sector, de zakelijke en financiële dienstverlening en de groothandel de meeste bedrijfslocaties gebruikmaken van een BI-oplossing.
 
On-premise versus extern 
Alle grotere softwarevendoren zijn actief met het aanbieden van oplossingen uit de cloud. Voor Business Intelligence is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld HR en CRM, veel minder van toepassing. Slechts één procent van de gebruikte BI-oplossingen betreft een public cloud variant. Bij ongeveer een derde van de bedrijfsvestigingen draait de BI-oplossing nog op servers op de eigen locatie. 
Het grootste deel van de locaties geeft aan dat de gebruikte BI-oplossing buiten de deur wordt gehost. Voor 35 procent van de oplossingen geldt dat ze draaien op een andere locatie binnen de eigen organisatie (remote) en 33 procent draait in een datacenter van een externe dienstverlener (hosted). 
Per marktsegment zijn de verschillen tussen deze vormen duidelijk zichtbaar. Bij multinationals draait 35 procent van de oplossingen op een zusterlocatie en 50 procent vanuit een extern datacenter. Bij bedrijven in het segment medium sized businesses draait in de meeste gevallen de BI-oplossing nog op de locatie zelf. De laatste jaren is het overall percentage remote vrij constant gebleven. De verschuiving heeft met name plaatsgevonden van on-premise gebruik naar hosted oplossingen. Zo was het percentage hosted in 2013 nog 21 procent en local 40 procent.
 
Bron: Computer Profile