Ruim de helft van de werknemers houdt rekening met loonsverlaging

Uit de Pay Optimism Scale 2012 (1) van HR-dienstverlener NorthgateArinso blijkt dat 61,6 procent van de ondervraagde Nederlandse medewerkers niet gelooft in een loonsverhoging hoger dan de inflatiecorrectie. Nederlanders zijn hiermee aanzienlijk minder positief dan de rest van de Eurozone met een gemiddelde van 54,4 procent.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de werknemers nog somberder: volgens 70 procent zal een loonsverhoging, als die er al komt, de inflatie niet overstijgen. Toch zijn er wereldwijd ook tekenen van vertrouwen. Werknemers in Zuidoost-Azië staan voorop wat betreft loonsverwachtingen. Meer dan een derde (36,5 procent) ziet positieve signalen voor een loonsverhoging die het inflatie-effect overtreft. In Nederland geldt dat voor slechts 11,6 procent.

Wereldwijd stelt gemiddeld bijna een derde (28,5 procent) van de respondenten dat de recessie hen tegenhoudt om van baan te veranderen, zelfs als ze dat graag zouden willen. In Nederland geldt dit voor 16,7 procent van de respondenten, tegenover 36,9 procent die aangeeft helemaal niet naar een nieuwe baan uit te kijken.

Niet-financiële voordelen
Het genereren van personeelsloyaliteit zou topprioriteit moeten zijn voor bedrijven die talent willen vasthouden. Toch geeft 80,2 procent van de Nederlandse respondenten aan dat hun werkgever geen extra, niet-financiële voordelen biedt tijdens de financiële crisis. 14 procent zegt zelfs dat er wel beloftes zijn gedaan, maar dat deze nog niet zijn nagekomen. Na loonsverhoging worden training en ontwikkeling en de mogelijkheid tot flexwerken het vaakst genoemd als meest waardevolle voordeel in het komende jaar.

Opmerkelijk is dat CEO’s, CFO’s, CSO’s en andere topmanagers wereldwijd het positiefst zijn voor wat betreft toekomstige loonsverhogingen. Consultants – op een niveau om en rond de instapposities – zijn daarentegen het meest pessimistisch met slechts 14,8 procent die dit jaar nog een echte loonsverhoging verwacht.

“Het optimisme voor wat betreft loonsverhoging is geconcentreerd in Zuidoost-Azië. De landen in de Eurozone, inclusief Nederland, verwachten weinig”, zegt Anita Lettink, VP Northern Europe bij NorthgateArinso. “Als het inderdaad voor veel bedrijven moeilijk is een loonsverhoging te realiseren, zullen ze andere technieken moeten gebruiken om hun talenten een gewaardeerd gevoel te geven. Medewerkers hechten belang aan loon, maar zeker ook aan initiatieven zoals flexwerken.”

Bron: NorthgateArinso

Gerelateerde artikelen