Ruim 100.000 consumenten met betalingsachterstand op hypotheek

Het afgelopen halfjaar zijn er 8.769 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er, per 1 april 2014, 100.581 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.
Stijging zwakt iets af
De toename van 8.769 consumenten is weliswaar fors, maar minder dan in de vorige meetperiode. Het halfjaar ervoor, kwamen er nog 9.924 consumenten met een betalingsprobleem op de hypotheek bij.
Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR licht toe: “We zien een procentuele toename over het afgelopen jaar van 23%. Het jaar daarvoor was dat 25%. De scherpe stijging lijkt iets af te zwakken, maar is nog steeds fors. We zitten nu dus boven de 100.000 mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen.”
Kwetsbare groep
Naast de 100.581 mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, wijst BKR  op een andere kwetsbare groep. Er zijn ruim 1,4 miljoen huishoudens die ‘onder water staan’. De hypotheek is daarbij hoger dan de waarde van het huis. Dit vormt nog geruime tijd een latent risico voor huishoudens, banken en overheid. Zeker bij onverwachte ontwikkelingen zoals echtscheiding of werkloosheid zijn deze huishoudens financieel kwetsbaar.
Meer inzicht gewenst
Op dit moment registreert BKR hypotheken alleen bij problematische achterstanden. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten extra schulden aangaan ten tijde van betalingsproblemen. BKR registreert dus niet iedere hypotheek en ook niet de hoogte van een hypotheek. Van den Bosch: “Als er een hypotheek wordt verstrekt in Nederland wordt daar wel een aantekening van gemaakt bij het Kadaster, maar de actuele hoogte van de schuld is niet inzichtelijk”. 
In veel andere Europese landen is dat wel het geval.
BKR heeft recent een enquête uitgezet onder geldverstrekkers. Hieruit blijkt dat de meerderheid uitgesproken voorstander is van registratie van de hoogte van de hypotheekschuld. Op deze wijze kunnen geldverstrekkers bij nieuwe krediet- en hypotheekaanvragen een beter beeld krijgen van de totaal uitstaande schuld, en kunnen zij consumenten beter adviseren.
Verantwoord lenen
BKR heeft geen oordeel over iemands kredietwaardigheid. “Wij verstrekken alleen feitelijke informatie”, aldus Van den Bosch. De taak van BKR is om voor geldverstrekkers inzichtelijk te maken of iemand kredieten of betalingsachterstanden heeft. Geldverstrekkers nemen deze informatie mee in hun afweging wanneer een consument bij hen een lening of hypotheek aanvraagt. Zo kunnen zij beter inschatten hoeveel iemand verantwoord kan lenen.
Anticiperend gedrag
Ook de consument heeft voordeel van meer inzicht in de belangrijkste financiële verplichtingen. Zij kunnen daardoor minder snel te veel lenen waardoor ze later in de problemen komen. Maar ook als zij tóch in de problemen komen met het terugbetalen van hun lening, is het beter als de geldverstrekker dit vroegtijdig merkt. Van den Bosch: “Het is belangrijk dat geldverstrekkers meer en meer anticiperend gedrag kunnen gaan vertonen. Hun klanten nauwgezet volgen en inspelen op actuele situaties. De consument krijgt dan meer passende financiële oplossingen. Dat is de toekomst en daarin speelt ook hypotheekinformatie een cruciale rol.”

Gerelateerde artikelen