Roulatie accountant lucratief voor AEX-fondsen

De verplichte accountantsroulatie is per 1 januari 2016 in werking gegaan. Organisaties van openbaar belang (OOB) mogen nog maar maximaal tien aaneengesloten jaren worden gecontroleerd door hetzelfde accountantskantoor. In 2015 zijn in totaal twaalf AEX/AMX-fondsen van accountant gerouleerd. Met name de AEX-fondsen besparen hierbij fors op de jaarrekeningcontroles.

In 2015 zijn de kosten voor de jaarrekeningcontroles bij de AEX- en AMX-fondsen met gemiddeld 5 procent gestegen. Opvallend is dat alleen fondsen die van accountant wisselen grote reducties op accountantskosten laten zien. Zo weet KPN zijn audit fee bijna te halveren tot 4,4 mln en realiseren Heineken, Randstad, Wolters Kluwer en DSM kostenbesparingen op de accountantscontroles van meer dan 1 mln. Dit zijn opmerkelijke resultaten in het licht van de transitiekosten die samenhangen met het inwerken van de accountant in een nieuwe organisatie.

In totaal besparen 8 van de 12 fondsen die gerouleerd hebben op controlekosten. De AMX-fondsen Arcadis, BESI en TKH-group vallen op doordat zij na de accountantswissel sterk stijgende kosten laten zien. In de jaarrekening van TKH-group wordt expliciet melding gemaakt van transitiekosten in het kader van de accountantswissel.

Fondsen die niet van accountant zijn gewisseld zien in de regel de controlekosten stijgen. Alleen AKZO, ASML, Fugro en Post NL weten marginale besparingen te realiseren. Alle overige fondsen laten een stijging zien, waarbij 15 fondsen een stijging van de accountantskosten van meer dan 10 procent.

De accountantscarrousel lijkt zeker voor de grote fondsen een kans om besparingen te realiseren van 10 tot 25 procent. Prijs lijkt bij de keuze van een accountant een belangrijk selectiecriterium. Het lukt de accountant hierbij zelden om de transitiekosten bij de klant in rekening te brengen.

Deloitte is vanuit het perspectief van de accountants de grote winnaar. Zij halen 6 nieuwe controleklanten binnen, waaronder Heineken en Randstad. EY weet 3 nieuwe controleklanten te verwerven, waaronder KPN. PwC neemt afscheid van 4 controleklanten binnen de AEX, maar is wel de nieuwe accountant van Arcadis. Ook KPMG neemt afscheid van 4 controleklanten en heeft dit jaar voor het eerst DSM en ASMI gecontroleerd.

[Drs. Hèlen Sturm RC, drs. Paul van Giersbergen RC en drs. Vincent Knottnerus zijn de oprichters van BreakThrough-Solutions, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van de financial audit. Het bureau richt zich op het verhogen van de relevantie en kwaliteit van accountantscontroles en het verlagen van de controlekosten. BreakThrough Solutions ondersteunt organisaties bij het (her)inrichten van de samenwerking met de accountant en het selectieproces van het accountantskantoor. Voor meer informatie over de dienstverlening verwijzen wij u naar www.bt-solutions.nl.]

Ontdek hoe u bespaart op accountantskosten
Zijn de kosten van uw accountant ook te hoog? Kunt u tienduizenden euro’s besparen op uw audit fee? Hoogstwaarschijnlijk. Onderzoek toont aan dat er enorme verschillen zijn in de kosten van de jaarrekening. Het ene bedrijf betaalt soms wel twee keer zo veel als het andere. Na het volgen van de training Accountantskosten Besparen weet u exact hoe u uw audit fee kunt verlagen. Maak geen onnodige accountantskosten. Meld u direct aan. 

Gerelateerde artikelen