Robert Walters: Vraag naar professionals blijft groot

Ondanks de economische crisis is de vraag naar senior finance professionals onverminderd groot. Wereldwijd is er ook in deze tijd sprake van een tekort aan goede CFO's en financiële professionals die net onder de top werken. "Het probleem zit niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde, goede mensen blijven in deze onzekere tijden liever waar ze zijn en veranderen niet van baan. Het is een onzekere wereld en men neemt liever geen risico's", stelt Robert Walters, oprichter en CEO van het gelijknamige recruitmentbureau.

We spreken Walters als hij even Nederland aandoet in het Amsterdamse kantoor in het bijzijn van de Managing Director Nederland, Robert Vermaak. Walters is een veteraan in de wereld van recruitment- en searchdiensten op het gebied van IT, finance, human resources en legal. Afkomstig van Michael Page startte hij vijfentwintig jaar geleden zijn eigen bureau, dat inmiddels wereldwijd tot de Big Four in recruitment behoort. Met de huidige crisis is er voor Walters niets nieuws onder de zon. Hij heeft inmiddels al vier crises meegemaakt en doorstaan.

De huidige crisis is volgens hem niet zo verschillend van die in 1993, toen er in Groot-Brittannië sprake was van een hoge rente, waardoor de bestedingen terugliepen en de industrie zwaar in de problemen kwam. “Ik denk dat de huidige crisis zeker nog een jaar zal duren. We hebben nog niet genoeg pijn geleden. Aan de andere kant is het zo dat mensen na drie jaar wel genoeg hebben van de crisis en weer op zoek gaan naar positieve zaken.” Een bijkomende moeilijkheid van deze crisis is volgens Walters dat de deskundigen het niet eens zijn over het verloop ervan en allemaal iets anders roepen over het herstel. “Alles is veel onzekerder. Je ziet een verschuiving van het economische krachtenveld naar het Oosten. We hebben ook te maken met een nieuwe president in de VS. Niemand weet precies waar het naartoe gaat.”

Schaarste aan financieel talent
Wel zeker is dat er ondanks de crisis een schaarste aan financieel talent is en zal blijven. Strakkere regelgeving voortvloeiend uit Sarbanes-Oxley, nieuwe accountancyregels en meer regelgeving vanuit toezichthouders hebben de behoefte aan specialisten op het gebied van risk, compliance en treasury omhooggestuwd. “Deze onderwerpen liggen nu zeer gevoelig. De vraag naar senior professionals om aan de nieuwe compliance-eisen te kunnen voldoen is groot.” Walters verwacht dat het nog wel even zal duren voor er weer beweging komt op de arbeidsmarkt.

“Veel mensen zijn op dit moment minder gelukkig in hun werk en zouden wel wat anders willen, maar blijven, omdat ze onzeker zijn. Dat zal over een tijd weer veranderen. Op dit moment zijn er echter moeilijk mensen te vinden. In slechte tijden bewegen de goeden niet en degenen die beschikbaar zijn omdat ze zijn ontslagen, worden vaak niet ingehuurd. Een uitzondering hierop zijn de voormalige werknemers van Lehman Brothers en andere systeembanken die in moeilijkheden zijn gekomen. Zij vinden vaak wel snel weer een andere baan. De beste tijd voor ons als bureau is als er weer wat elasticiteit in de markt komt en mensen weer gaan bewegen.”

Op de Nederlandse markt voor recruitment was er volgens Robert Vermaak tot de zomer van 2009 nog niet zoveel aan de hand, dit in tegenstelling tot Groot-Brittannië, dat eerder werd getroffen door de crisis. “Wij zijn later, ik denk dat we de bodem bereiken voor de zomer van volgend jaar. De zomer biedt hoop, net als Kerst en Nieuwjaar, als mensen gaan nadenken over hun toekomst en baan.” Voor volgend jaar is Vermaak heel voorzichtig optimistisch. Voor bedrijven is het ondertussen balanceren tussen kostenbesparing en het vasthouden van talent voor de toekomst. “Je ziet een tendens bij ondernemingen om cruciale mensen te behouden. Dat is ook nodig. Doordat bedrijven het aantal traineeships hebben bevroren of gereduceerd, dreigen er, wanneer de markt weer aantrekt, tekorten te ontstaan. Voor ons als onderneming maakt dat niet uit, het gaat ons niet om tekorten, maar om mensen die bewegen.”

Wereldomvattende infrastructuur
Een markt waar mensen wel bewegen, is Azië. Er is volgens Walters sprake van een duidelijke verschuiving in de activiteiten van het bureau naar Azië. “Dat gaat erg snel, vooral op het gebied van finance, human resources, R&D en logistiek. Er ontstaat een wereldomvattende infrastructuur en je ziet dat professionals naar andere delen van de wereld verhuizen. Vooral China en Japan, een zeer volwassen markt, groeien snel. Deze landen zijn ook getroffen door de economische crisis, maar je ziet hier tekenen van herstel. Als je nu werkloos bent, leer dan Mandarijn en ga naar het buitenland”, is het gratis advies van Walters.

Hoewel er constant vraag is naar financiële professionals, geldt dat niet in gelijke mate voor alle functies. “Je ziet dat er veel vraag is naar traditionele auditspecialisten. Deze functie is enorm opgepept door het belang dat wordt gehecht aan de onafhankelijkheid van auditors op het gebied van risk en compliance. Daarnaast is er veel aandacht voor compliance vanuit een meer juridische invalshoek.”

Terwijl de vraag groot is, kiest maar een gering aantal financials voor deze richtingen. “Veel mensen willen dit niet, de functies worden als academisch en duf gezien, net als die van bedrijfsjurist en actuaris. Juist hier bestaat echter veel behoefte aan. We zitten nu in een soort spagaat, we wachten op herstel. Veel bedrijven zijn verrast door het gebrek aan goede mensen in deze functies en proberen er zo veel mogelijk te krijgen. Ik had in Japan een gesprek met een HR-functionaris die mensen zocht voor compliance. Ik vroeg hoeveel hij er nodig had. Hij antwoordde: Hoeveel kun je er leveren? Je ziet dat veel bedrijven zich willen indekken. Als ze niet geheel aan de regels voldoen, maar kunnen aantonen dat ze hun best hebben gedaan om mensen te vinden om controle op naleving van regels te doen, versterkt dat hun positie ten opzichte van toezichthouders.”

Het gebrek aan doorstroming in de markt heeft ook zijn effect op de resultaten van Robert Walters gehad. Het afgelopen halfjaar werd er verlies geleden en moest het personeelsbestand met 400 stafmedewerkers worden ingekrompen. Volgens Walters zitten alle recruiters in dezelfde situatie en doet zijn bedrijf het ten opzichte van peers nog niet zo slecht. Hij verwacht dat de situatie nog slechter zal worden, maar dat levert voor Robert Walters geen problemen op.

“We hebben cash en geen schulden. Onlangs ‘hebben we voor drie jaar leenfaciliteit bij de bank afgesloten, dus we kunnen het nog even volhouden. We gaan niet verder met het snijden in de kosten, want als de markt weer opveert, moet je snel kunnen profiteren. In Frankrijk, Japan en Singapore doen we het goed en er zijn veel businesses die behoorlijk draaien. We worden niet rijk, maar de mensen begrijpen het.”

Klanten veranderen
De crisis zal volgens Walters niet leiden tot nieuwe verhoudingen in de recruitmentsector. “Je hebt een aantal kleine en vier grote bureaus. Wij behoren tot de Big Four en staan in veel landen op nummer één, twee of drie. Deze concentratie van partijen helpt. Tegelijkertijd zie je dat de klanten veranderen. Eerder deden we zaken met de finance director, nu gaat het via inkoop, we rekruteren nu via portals. Daarnaast is het nog steeds leuk om met kleinere klanten zaken te doen. We moeten ons aanpassen en creatief zijn. Klanten eisen meer, dat is lastig, maar de toegang tot de markt voor nieuwe partijen wordt zo ook steeds groter. Natuurlijk zal er altijd ruimte zijn voor nieuwe nichespelers.”

De enige partijen die de markt nog kunnen opschudden, zijn volgens Walters de Japanse recruitmentbedrijven. “Als die gaan bewegen, kan de markt veranderen.” Terugkijkend op vijfentwintig jaar stelt Walters dat het hem gezien de marktverhoudingen nu niet meer gelukt zou zijn zo’n groot bedrijf op te zetten. “Gelukkig ben ik vijfentwintig jaar geleden begonnen. Het is ons gelukt organisch te groeien. In al die tijd hebben we slechts drie bedrijven gekocht. We hebben een sterk eigen DNA en starten nieuwe bedrijven met onze eigen mensen. We hebben meerdere crises meegemaakt en zijn er altijd nog sterker uitgekomen. Mensen werken lang bij ons bedrijf en we hebben een stevige basis.”

Gerelateerde artikelen