Robeco op de bon om negeren witwasregels

Robeco op de bon om negeren witwasregels
2 miljoen boete omdat klanten jarenlang matig werden gecontroleerd.

Vermogensbeheerder Robeco heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd tussen juli 2018 en april 2020 onvoldoende gecontroleerd of klanten zich hieraan schuldig maakten.

De toezichthouder wijst er in een toelichting op dat partijen als Robeco een rol als poortwachter hebben om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Dit betekent onder meer dat zij voortdurend controle moeten uitoefenen op hun klanten. Als er ongebruikelijke transacties aan het licht komen, moeten zij dit direct melden aan de juiste autoriteiten.

Volgens de AFM schoten de controles in dit geval op meerdere punten tekort. Zo werd voor het gros van de klanten nauwelijks op structurele wijze gecheckt of alle bekende gegevens nog wel actueel waren. Het nalopen van transacties gebeurde alleen op basis van enkele algemene regels, zonder dat er goed gekeken werd naar het specifieke type klant waar het om ging. Aan klanten werd soms ook geen of een onjuiste risicoclassificatie toegekend. Daardoor was er volgens de AFM onvoldoende zicht op die klanten.

Robeco zegt in een reactie het besluit van de AFM te accepteren. De vermogensbeheerder betreurt het dat niet alle processen aan de vereiste normen voldeden en geeft aan erop te vertrouwen inmiddels de nodige verbeteringen te hebben doorgevoerd. Ook benadrukt Robeco dat de gebrekkige controles geen nadelige gevolgen hebben gehad voor de beleggingsresultaten van klanten.

In het toezicht op de financiële sector wordt de laatste jaren streng gekeken naar of er wel voldoende wordt gedaan om witwassen te voorkomen. Banken ING en ABN AMRO moesten beiden eerder honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). 

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Rabobank vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uittrekt om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Verder loopt er nog een rechtszaak tussen DNB en Bunq. Die kleinere onlinebank verzet zich tegen bepaalde onderdelen uit de witwasaanpak die de toezichthouder voorschrijft.

(ANP)