RJ-Uiting: ‘Wet Bestuur en Toezicht: vermelding bezoldiging bestuurders’

Op 1 juli 2013 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2013-10: 'Wet Bestuur en Toezicht: vermelding bezoldiging bestuurders' gepubliceerd. Deze RJ-Uiting houdt verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek in verband met de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.

Deze wet heeft het mogelijk gemaakt om bij een NV of NV het monistisch bestuursmodel  te hanteren: een ‘one-tier board’ bestaande uit zowel ‘uitvoerende’ als ‘niet-uitvoerende’ bestuurders, zonder raad van commissarissen. In deze wet is niets specifiek geregeld over vermelding in de jaarrekening van de bezoldiging van de leden van een ‘one-tier board’.

In RJ-Uiting 2013-10 wordt aangegeven dat de opgave van de totaalsom van de bestuurdersbezoldiging in de jaarrekening wordt gesplitst in die aan uitvoerende en die aan niet-uitvoerende bestuurders, tenzij deze opgave herleidbaar is tot een enkele natuurlijke persoon (uitvoerend dan wel niet-uitvoerend bestuurder). Tevens heeft de RJ in een brief aan de Minister van Justitie verzocht om soortgelijke aanpassing van de wet.

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

Gerelateerde artikelen