RJ-Uiting 2013-7: ‘Wet Bestuur en Toezicht’

Op 5 maart 2013 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2013-7: 'Wet Bestuur en Toezicht' gepubliceerd. Met RJ-Uiting 2013-7 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2013-3 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

De RJ-Uiting 2013-7 bevat de toevoeging van alinea 108a in hoofdstuk 400 Jaarverslag. De RJ-Uiting is een gevolg van wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan in het jaarverslag toelichting vereist is indien de zetels over vrouwen en mannen in de raad van bestuur of de raad van commissarissen niet evenwichtig verdeeld zijn.

De toegevoegde alinea is van toepassing op jaarverslagen die worden opgemaakt op of na 1 januari 2013.

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

__________________________________________________________________________________
Cursus IFRS en Corporate Governance Codes
Als financieel professional leert u de impact van IFRS voor uw organisatie en hoe u hiermee moet omgaan. U ontdekt IFRS tegen minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van uw bedrijf. U kunt jaarrekeningen volgens IFRS standaarden begrijpen en afzetten tegen uw huidige en nationale verslaggeving. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen