Risico’s afwentelen

fallback
Bedrijven hebben vaak moeite met het rapporteren van operationele risico's. Maurik Schoonbeek, controller bij Imtech Infra, snapt die problematiek wel. 'Maar uiteindelijk moet een bedrijf gewoon kijken naar de risicogebieden en proberen daar een waarde aan toe te kennen.'

Schoonbeek kan zich het probleem wel voorstellen. ‘Als je bijvoorbeeld maar één leverancier hebt, is het moeilijk een bepaalde waarde aan die operationele risico’s toe te kennen.’ Immers, de bepaling van de waarde van risico’s is afhankelijk van de vergelijking met andere risico’s. Vanuit de wereld van Imtech Infra, specialist in technologie voor infrastructurele werken, is risicomanagement geen product, maar een proces, omdat er verschillende deelnemers zijn. ‘Je bent als controller maar een elementje.’

Risicovermindering
Om risico’s te verminderen, heb je volgens Schoonbeek twee opties: ‘Aan de ene kant kun je als bedrijf steeds meer zelf ter hand nemen, of meer zaken gaan doen met de zogenoemde preferred suppliers.’ Van deze leveranciers weet een bedrijf wat hun kwaliteiten zijn. ‘Dat kan centraler worden gesteld dan de prijs.’ Deze verschillende processen kunnen vanuit control worden aangegeven in een voortgangsrapportage. Niet alleen metingen van bedragen, maar ook softere metingen worden steeds belangrijker. ‘De marges zijn beperkt, in onze tak van sport. Maar met risicobeheersing zijn we de afgelopen tijd veel bezig geweest.’

Meer dan garantie
Meer en meer wordt van toeleveranciers verwacht dat zij niet alleen kwaliteit garanderen, maar ook bereid zijn te beschrijven wat ze eraan doen om die kwaliteit te bewaken. De garantie dat wordt geleverd, bijvoorbeeld. Volgens Schoonbeek wordt tegenwoordig op voorhand gevraagd aan de leverancier om te beschrijven hoe hij denkt iets te gaan doen. ‘We willen de risico’s enerzijds buiten het bedrijf houden, maar aan de andere kant ook een vinger in de pap hebben. Eigenlijk worden de risico’s net zolang afgewenteld, tot ze op de plek zijn waar ze thuishoren en dus het best gemanaged kunnen worden.’

Faalkosten
Gerelateerd aan die operationele risico’s zijn faalkosten: de kosten die optreden door een foutieve afhandeling van opdrachten. Deze kosten vallen minder op, omdat ze verdwijnen in de dagelijkse operaties. ‘De oorzaak van de faalkosten en dus de problemen op dat gebied, worden op de werkvloer opgelost. Daarom is de coördinatie tussen bijvoorbeeld aannemers of toeleveranciers daarin heel belangrijk. Want overal waar zaken fout gaan, zijn faalkosten, en kan dus geld worden verdiend’, aldus Schoonbeek.

Gerelateerde artikelen