Rijksoverheid kan e-facturen ontvangen in Simplerinvoicing formaat

In de afgelopen periode is aangetoond dat elektronische facturen (e-facturen) van leveranciers via het Simplerinvoicing netwerk probleemloos ontvangen kunn

Het belang daarvan voor leveranciers is dat nu naast de bestaande voorzieningen Digipoort en het leveranciersportaal van de Rijksoverheid ook e-facturen ingediend kunnen worden vanuit (boekhoud)software pakketten die meedoen met het Simplerinvoicing netwerk. Doordat de Rijksoverheid aansluit bij de zogenaamde SI-UBL standaard stimuleert de overheid niet alleen het e-factureren richting zichzelf, maar geeft ze ook een impuls aan e-factureren tussen bedrijven onderling.

Daarin is de Nederlandse situatie uniek. Waar in omliggende landen de overheid vaak een eigen standaard ontwikkelt en deze aan het bedrijfsleven oplegt, heeft de Nederlandse Rijksoverheid ervoor gekozen om de UBL standaard te omarmen. De daarvan afgeleide SI-UBL standaard waarmee via het Simplerinvoicing netwerk de Rijksoverheid bereikt kan worden, komt bovendien voort uit de Europees gehanteerde standaard (PEPPOL). Zodoende is ook internationale uitwisseling van e-facturen geborgd.

In de afgelopen maanden heeft de Rijksoverheid gewerkt aan het activeren van een aantal leveranciers via het Simplerinvoicing netwerk. Deze leveranciers zijn gevraagd facturen voortaan elektronisch te sturen via Simplerinvoicing, vanuit hun eigen (boekhoud)software. 

E-factureren naar de Rijksoverheid is niet nieuw: de Rijksoverheid kan al sinds 2011 e-facturen ontvangen via Digipoort, respectievelijk Digiinkoop en ontving in 2016 al 42% van al haar facturen elektronisch. Deze kanalen zullen in 2017 blijven bestaan, evenals het leveranciersportaal dat desgewenst door kleine leveranciers gebruikt kan worden om handmatig (e-)-facturen in te voeren. Bedrijven die een Digipoort en/of Digiinkoop koppeling hebben, kunnen van deze kanalen gebruik blijven maken.

(Stichting Simplerinvoicing)

Gerelateerde artikelen