Rien van Poelgeest: Slecht betalende klanten

fallback
U komt ze ongetwijfeld in uw dagelijkse praktijk tegen. Klanten die zich niet aan de gemaakte betalingsafspraken houden. Veelal wijzen we dan ook meteen naar de klant. Maar als u dat doet met één vinger, dan wijzen er altijd nog minimaal 3 naar uzelf (probeer het maar eens uit). Denk er eens goed over na.

Natuurlijk sturen wij onze afnemers onze algemene voorwaarden toe en vermelden de conditie op onze facturen. Maar hebben we daarmee ook vastgesteld of de klant hier nota van heeft genomen? Weten we of hij de intentie heeft om zich hier ook aan te gaan houden? Hebben we dat vastgesteld? Ik denk, vaak niet! En dus missen we de gewenste duidelijkheid.

Verder is het van belang dat wij binnen onze eigen organisatie zorgen dat wij ook bevestigen én doen wat er afgesproken is ten aanzien van bijvoorbeeld product, prijs, levering etc. Zodat we eventuele redenen om niet te betalen, bij voorbaat ondervangen.

Credit Management heeft dus niet alleen te maken met het maken van goede afspraken, maar vooral ook met wie en hoe. We kunnen, mijns inziens, stellen dat Credit Management vooral ook relatiemanagement is.

Een goede relatie opbouwen met je in- en externe klanten is van essentieel belang voor het goed functioneren van de Credit Management afdeling. Je zult verder moeten kijken dan de grenzen van je eigen afdeling cq de eigen organisatie.

Oog hebben voor de wensen en noden van je klanten, geven je meer inzicht in de mogelijkheden en versterken de band met je afnemers. Je bent per slot van rekening partners in business.

Misschien moeten wij wat minder op elkaar letten, maar in plaats daarvan wat beter op elkaar passen.

Rien van Poelgeest, Credit Manager 3M Nederland BV en
Winnaar Credit Management Award 2006

Gerelateerde artikelen