Rien van Poelgeest: Credit Manager of the Year 2006

Ten overstaan van een zaal met credit managers kreeg Rien van Poelgeest (3M Nederland) uit handen van oud-minister Benk Korthals de felbegeerde Credit Manager of the Year Award uitgereikt. Een zichtbaar ontroerde Van Poelgeest nam de Award in ontvangst en vond dat de prijs niet voor hem alleen was bestemd. De overige 15 genomineerden waren net zo goed winnaars.

Uit het jury rapport: “3M is de winaar vanwege de keten gedachte: toegevoegde waarde creëren bij mijn afnemers is goed voor de afnemer, is goed voor 3M en uiteindelijk ook goed voor de toeleveranciers van 3M. Credit Management hoeft zich dus niet te beperken tot de eigen onderneming, want ook daar heeft credit management al het nodige gebracht. Deze case laat zien hoezeer credit management te maken heeft met klantmanagement.”

 De jury, bestaande uit Benk Korthals (oud-minister van Justitie), Ben Walet (Manager Credit Control Getronics) en winnaar Credit Management Award 2005, Jan Bletz (hoofdredacteur Chief Financial Officer Magazine) en VVCM-voorzitter Mannes Westhuis, was erg te spreken over Van Poelgeests oog voor de lange termijn, maar zonder de korte termijn te verwaarlozen.

“De besparingen zijn enorm. Neem alleen al het aantal fte’s die zich bezighouden met debiteurenbeheer, dat is geslonken van 7 naar 3. Het aantal dagen dat vorderingen uitstaan is teruggebracht van 47 naar 34. En het aantal oninbare vorderingen is verwaarloosbaar. Een en ander wordt o.a. bereikt doordat de betalingsregeling in een heel vroeg stadium wordt vastgelegd. Credit management begint al bij de sales”, luidde de motivatie van de jury.

Gerelateerde artikelen