Rendement van digitalisering?

Lagere voorraden door anders te meten
Het potentieel van digitalisering is evident, maar harde cijfers blijven vaak uit.

Door Janny Kok

Nut en noodzaak van digitalisering zijn het gesprek van de dag, maar niemand geeft harde rendementscijfers prijs. Het dichtste bij komt het port community systeem Portbase met de melding, dat data-uitwisseling van alle partijen in de logistieke ketens in Nederlandse zeehavens een jaarlijkse  toegevoegde waarde van 250 miljoen euro oplevert.

Dat bedrag is gebaseerd op kostenbesparing door digitalisering, waardoor wettelijk verplichte papieren documentatie achterwege kan blijven. Het verdienmodel in de logistieke keten zit verder in tijdsbesparing, efficiënt voorraadbeheer en doelmatige personeelsbezetting. Digitale verstrekking van de nodige gegevens verschaft precieze informatie over aankomst van schepen en aanverwante zaken, waardoor de logistieke keten van verlader, vervoerder naar eindbestemming in het achterland van havens strakker verloopt.

Investeren in digitaliseren

De directe toegevoegde waarde van de Nederlandse zeehavens is in 2017 met 1,32 miljard euro toegenomen tot 23,6 miljard euro. Een stijging van 5,3 procent ten opzichte van 2015; zo blijkt uit de Havenmonitor 2017, die de Erasmus Universiteit opstelde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is 3,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product. De PwC marktsector Transport en Logistiek concludeert op basis van eigen onderzoek onder andere dat transport- en logistieke bedrijven in de komende jaren 5 procent van hun jaarlijkse omzet gaan investeren in het digitaliseren van het belangrijkste processen. Zeker 71 procent van de door PwC ondervraagde bedrijven willen hun digitaliseringprocessen op een hoger plan brengen.

PwC constateert verder het volgende: “De snelheid waarmee transport- en logistiek bedrijven de Industry 4.0 technologieën omarmen is enorm. De mogelijkheden die digitalisering, integratie en automatisering bieden voor bedrijven om zowel intern als door hun hele waardeketen heen samen te werken zijn enorm. Zo maken vooroplopende bedrijven gebruik van data analytics om de vraag beter te voorspellen en kunnen ze op die manier hun gehele voorraadbeheer, opslag en distributie verbeteren.”

App-onderhandeling

Een leverancier van onderdelen in de tankcontainerindustrie, Pelican Worldwide,  doet sinds begin dit jaar goede praktijkervaringen op met een vorm van digitalisering. De onderneming introduceerde de App4customers. Pelican Wordwide financieel manager Michiel Westra presenteert nog geen mogelijke omzetcijfers door het gebruik van de applicatie. Hij is ook nog niet aan een cash flow forecast toegekomen, maar kan dankzij het gebruik van de app wel een verkoopstijging noteren. “We hebben recent een grote nieuwe klant in het Verenigd Koninkrijk gekregen, die zich aangesproken voelde door de business propositie dat de orderafhandeling zoveel sneller via de app gebeurt, dan op de oude manier via e-mail”, zegt hij, waaraan hij toevoegt dat het een kwestie van volhouden is om het gebruik van het specifieke digitale communicatiemiddel te bevorderen in een nogal conservatieve markt.

Voor de klant bestaat de winst vooral uit de snelheid en efficiency in levering van het bestelde. Dat krijgt hij na het verkrijgen van een persoonlijke login in de app4llsales/e-store, waarna de klant kan zien of een specifiek onderdeel werkelijk in de Pelican Worldwide voorraad is. Vervolgens kan hij direct een order plaatsen dat door de leverancier meteen kan worden verwerkt. De klant kan ook nagaan welke onderdelen hij eerder heeft besteld, hetgeen de snelheid bevordert van het digitaal doorgeven van precieze gegevens voor mogelijke nabestellingen.

Volgende stappen

Het succes van de app voor exact voorraadbeheer en snelheid van de afhandeling van orders, is dusdanig dat er al gedacht wordt aan de opbouw van een product management system, waarbij de webshop informatie verstrekt over specificaties van producten. De ontwikkeling van het digitale systeem zou uiteindelijk kunnen leiden tot koppeling van het eigen voorraadbeheersysteem met dat van de systemen van de vaste klanten. Op die manier kan er worden geanticipeerd op mogelijke vraag om aanvulling van bepaalde onderdelen.

Vraag aan ABN AMRO Directeur Transport & Logistiek Patrick van Duijnhoven of de bank een rekenmodel op de voortschrijdende digitalisering in de sectoren heeft losgelaten, en je krijgt het wetenschappelijk klinkende antwoord dat er nog veel te onderzoeken is. De bank heeft wel de invloed van digitalisering op de uitstoot van CO2  berekend, maar nog geen rapportage gedaan over mogelijke winstgevendheid. ABN AMRO onderzoekt samen met de logistieke belangenorganisatie evofenex op welke manier strategische personeelsplanning kan worden uitgevoerd door middel van digitalisering.

Lees ook: Hoe digitaliseer je voor resultaat?

Gerelateerde artikelen