Rekenkamer: bedrijven moeten miljarden NOW terugbetalen

Coronacrisis kost Nederland 82 miljard, volgend jaar nog 11 miljard nodig.

De bestrijding van de coronacrisis kost Nederland tot en met volgend jaar naar verwachting 82,1 miljard euro. Komend jaar dalen de uitgaven omdat regelingen om bedrijven te ondersteunen worden afgebouwd.

Dat becijferde de Algemene Rekenkamer. Daarbij legde de instantie alle 234 maatregelen langs de meetlat. In de laatste editie van deze Coronarekening zijn de uitgaven verwerkt die zijn opgenomen in de miljoenennota.

In totaal is voor bijna krap 11 miljard euro aan uitgaven begroot volgend jaar. Dit jaar wordt naar verwachting zo ’n 6 miljard euro minder uitgegeven aan maatregelen om de coronacrisis te bestrijden dan werd voorzien in de voorjaarsnota. Volgens de Rekenkamer kan de eindrekening pas in de jaren na 2022 worden opgemaakt.

Bij de NOW wordt verwacht dat in de komende jaren miljarden euro’s aan te veel ontvangen geld moet worden terugbetaald. De NOW zal volgend jaar met 3,6 miljard euro nog wel een grote uitgavenpost bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn.

Bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn de uitgaven van 3,7 miljard euro vrijwel geheel bedoeld voor het Nationaal Programma Onderwijs. De kosten voor het testen en vaccineren tegen corona lopen volgend jaar op tot zo’n 2,1 miljard euro.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen